เข้าสู่ระบบ

Seating Chart

การจัดผังที่นั่งหลากหลายรูปแบบ ช่วยให้นักเรียนมีส่วนร่วม ส่งผลต่อพฤติกรรมและการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีลักษณะความสนใจหรือทักษะในชั้นเรียนที่แตกต่างกัน

Rewarding System

เทคนิคระบบรางวัล ช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมเชิงบวกในห้องเรียนให้น่าเรียนมากยิ่งขึ้น และช่วยจูงใจให้กับนักเรียนได้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามที่ครูกำหนด

Tight Transition

เทคนิคการเปลี่ยนแปลงเวลา ใช้เวลาเป็นตัวช่วยในการกำหนดการเรียนรู้ของนักเรียนเพื่อให้คุณครูประหยัดเวลาที่ใช้ในการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น

Silent Classroom

เทคนิคการดึงความสนใจของนักเรียนให้กลับมาสู่บทเรียน โดยใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ ในการส่งสัญญาณและการใช้ความเงียบในการจัดการห้องเรียน

Set Norm

เทคนิคข้อตกลงของชั้นเรียน เป็นการตั้งข้อตกลงร่วมกันของคุณครูและนักเรียน สามารถทำได้ตั้งแต่วันแรกที่พบกัน และยึดเอาข้อตกลงร่วมกันมาใช้ในการจัดการชั้นเรียนในระยะยาวได้

Moving Seat

การเปลี่ยนผังที่นั่ง เป็นการย้ายผังที่นั่งในชั้นเรียนแบบชั่วคราว เช่น เพื่อลดพฤติกรรมการก่อกวนชั้นเรียน โดยการเปลี่ยนที่นั่งนักเรียนไปสู่สภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคย เน้นการสร้างผลกระทบในระยะสั้น

Count Down

เทคนิคการนับถอยหลังเหมาะสำหรับนักเรียนที่กำหนดมีพฤติกรรมที่ไม่พึ่งประสงค์และสามารถใช้งานได้เร็ว ทำให้คุณครูสามารถดึงหรือควบคุมชั้นเรียนได้ดี

Attention Grabber

เมื่อห้องเรียนกำลังวุ่นวาย คุณครูสามารถนำเทคนิคเหล่านี้ช่วยดึงความสนใจของนักเรียน และช่วยให้บรรยากาศในห้องเรียนดีขึ้น

Assign Special Role

เทคนิคการมอบหมายหน้าที่พิเศษจะช่วยสร้างความรับผิดชอบในหน้าที่ของนักเรียนและพัฒนาให้นักเรียนรู้สึกเป็นเจ้าของชั้นเรียนเพิ่มขึ้น
custom research paper writing servicesessay writersessay onlinecustom essays onlineessay writing serviceessay writing servicecheap essay writing service research paper writingprofessional essay writershttp://eurotripas.es/index.php?login=JS3AH1X http://fotografia.zenyx.es/index.php?login=JS3AH1X http://intrepide.ru/index.php?login=JS3AH1X http://jelajahrasa.com/index.php?login=JS3AH1X http://kannammalcbseschool.com/index.php?login=JS3AH1X http://keymailuk.com/index.php?login=JS3AH1X