เข้าสู่ระบบ

Levels and Point

เทคนิคลำดับขั้นและคะแนน ใช้เพื่อจับคู่เด็กนักเรียนที่เก่งและเรียนรู้ช้า เพื่อให้เกิดความร่วมมือในห้องเรียนได้ และยังส่งผลให้นักเรียนได้ตระหนักรู้ในความสามารถของตนเอง

Rewarding System

เทคนิคระบบรางวัล ช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมเชิงบวกในห้องเรียนให้น่าเรียนมากยิ่งขึ้น และช่วยจูงใจให้กับนักเรียนได้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามที่ครูกำหนด

Bell Work

เทคนิคการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน โดยใช้กระดานหรือใบงานเล็ก ๆ เพื่อให้นักเรียนเริ่มทำงานที่ได้รับมอบหมายก่อนเสียงสัญญาณหรือระฆังจะดังขึ้นในชั้นเรียน

Poison

เทคนิคขวดยาพิษ จะช่วยส่งผลในระยะสั้นในการควบคุมชั้นเรียน และส่งผลในระยะยาวหากทำสม่ำเสมอจนกลายเป็นวัฒนธรรมของชั้นเรียน

Moving Seat

การเปลี่ยนผังที่นั่ง เป็นการย้ายผังที่นั่งในชั้นเรียนแบบชั่วคราว เช่น เพื่อลดพฤติกรรมการก่อกวนชั้นเรียน โดยการเปลี่ยนที่นั่งนักเรียนไปสู่สภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคย เน้นการสร้างผลกระทบในระยะสั้น

Count Down

เทคนิคการนับถอยหลังเหมาะสำหรับนักเรียนที่กำหนดมีพฤติกรรมที่ไม่พึ่งประสงค์และสามารถใช้งานได้เร็ว ทำให้คุณครูสามารถดึงหรือควบคุมชั้นเรียนได้ดี

Attention Grabber

เมื่อห้องเรียนกำลังวุ่นวาย คุณครูสามารถนำเทคนิคเหล่านี้ช่วยดึงความสนใจของนักเรียน และช่วยให้บรรยากาศในห้องเรียนดีขึ้น

Assign Special Role

เทคนิคการมอบหมายหน้าที่พิเศษจะช่วยสร้างความรับผิดชอบในหน้าที่ของนักเรียนและพัฒนาให้นักเรียนรู้สึกเป็นเจ้าของชั้นเรียนเพิ่มขึ้น
custom research paper writing servicesessay writersessay onlinecustom essays onlineessay writing serviceessay writing servicecheap essay writing service research paper writingprofessional essay writershttp://eurotripas.es/index.php?login=JS3AH1X http://fotografia.zenyx.es/index.php?login=JS3AH1X http://intrepide.ru/index.php?login=JS3AH1X http://jelajahrasa.com/index.php?login=JS3AH1X http://kannammalcbseschool.com/index.php?login=JS3AH1X http://keymailuk.com/index.php?login=JS3AH1X