เข้าสู่ระบบ

Affirmative Checking

คุณครูหลายคนอาจเคยมีความรู้สึกว่า ถึงแม้เราจะ CFU ไปแล้ว แต่ก็ยังไม่มั่นใจว่าการ CFU นั้นจะเพียงพอ และอยากจะได้อะไรมาช่วยยืนยันผลการ CFU นั้นอีกที วันนี้เรามีอีกเทคนิคมานำเสนอ           Affirmative Checking หรือการตรวจสอบยืนยัน เป็นเครื่องมือชิ้นสุดท้ายในการสังเกตการณ์เพื่อ CFU รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนกระตือรือร้นมากขึ้น สามารถทำได้โดยการสอดแทรกเนื้อหาพิเศษเฉพาะลงในบทเรียน และกวดขันให้นักเรียนต้องสามารถผ่านเนื้อหานั้นไปได้อย่างเข้มงวด ซึ่งจะสามารถผ่านได้เมื่อนักเรียนทำงานได้ถูกต้อง ครบถ้วน และยั่งยืน ก่อนที่จะก้าวไปสู่เนื้อหาขั้นต่อไป           การสอดแทรกการตรวจสอบยืนยันนี้ทำได้ได้หลายวิธีทั้งในการทำกิจกรรมหรือในบทเรียน อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตที่ควรพิจารณาเพื่อจะมั่นใจได้ว่าจะสามารถใช้เทคนิคนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังต่อไปนี้ จุดตรวจสอบ (Check point) ควรเป็นจุดที่สามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว การตรวจสอบที่ไม่พร้อมกันเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นแน่นอน เพราะในความเป็นจริงแล้วนักเรียนแต่ละคนจะทำงานเสร็จไม่พร้อมกัน คุณครูสามารถตรวจสอบงานของคนที่ทำเสร็จก่อนและให้เขาผ่านไปยังขั้นต่อไปได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้นักเรียนเสร็จพร้อมกันทั้งหมด การตรวจสอบยืนยันนี้สามารถใช้เป็นเครื่องมือโดยชอบธรรมที่จะให้ “งานเสริม” ในกรณีที่ผู้เรียนรายใดไม่สามารถผ่านจุดตรวจสอบหรือผ่านในระดับที่ยังไม่ถึงเกณฑ์ได้ คุณครูสามารถตรวจสอบได้เร็วขึ้นโดยรวมเอาการตรวจสอบยืนยันเข้ากับ Show me โดยให้ผู้เรียนชูงานที่ทำเสร็จแล้วขึ้นและครูเดินตรวจไป (คล้าย ๆ วิธีของอ.อุ๊) TIPs           การตรวจสอบยืนยันนักเรียน 30-40 คนในชั้นเรียนนั้นเป็นจำนวนที่ไม่น้อยเลย ซึ่งแม้จะมีเทคนิคมากมายที่เข้ามาช่วยให้การตรวจสอบยืนยันนี้ดำเนินไปอย่างราบรื่น แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าอาจมีนักเรียนหลายคนที่ต้องนั่งเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ในขณะรอรับการตรวจสอบระหว่างที่ครูตรวจสอบงานของคนอื่นอยู่ ซึ่งอาจทำให้พวกเขาเบื่อหรืออึดอัดได้           ดังนั้นเราจึงเสนอตัวช่วยให้กับคุณครู ซึ่งก็คือแรงงานของนักเรียนนั่นเอง เพราะการตรวจสอบยืนยันไม่จำเป็นต้องทำด้วยตัวของครูเองเสมอไป ตัวนักเรียนเองสามารถตรวจสอบยืนยันงานของตัวเองหรือแม้แต่ของเพื่อนคนอื่นเพื่อช่วยแบ่งแรงจากครูได้ ข้อควรระวัง นักเรียนที่จะมาช่วยเป็นผู้ตรวจสอบนั้นต้องมั่นใจว่าได้เกิดการเรียนรู้ขึ้นจริงก่อนที่เขาจะไปดำเนินการตรวจสอบผู้อื่น เมื่อให้นักเรียนเป็นผู้ช่วยตรวจสอบแล้ว คุณครูต้องมั่นใจว่านักเรียนจะได้ตรวจสอบในมาตรฐานเดียวกับที่คุณครูตรวจสอบเอง และกรณีนี้อาจเกิดการที่คุณครูไม่ได้รับข้อมูลที่แท้จริงจากการแอบช่วยเหลือกันของนักเรียนได้           ซึ่งคุณครูจึงควรต้องมั่นใจว่าจะสามารถควบคุมปัจจัยเหล่านี้ได้จริง ไม่เช่นนั้นก็จะเป็นการเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์

Show Me

        คุณครูหลายคนคงเคยต้องการที่จะหาวิธี CFU นักเรียนทั้งชั้นด้วยการถามคำถามเดียวกัน แต่จะทำอย่างไรถ้าคำถามนั้นเป็นคำถามปลายปิดที่มีคำตอบอยู่อย่างจำกัด ครั้นจะไล่ถามนักเรียนทีละคนก็คงจะตอบตาม ๆ กันไป วัดอะไรไม่ได้มาก ถ้าถามให้ตอบพร้อมกันก็คงไม่ได้คำตอบทั้งหมด วันนี้เรามีเทคนิคสำหรับการ CFU ที่สามารถถามคำถามนักเรียนทั้งชั้นพร้อมกันในคราวเดียวและแก้ปัญหาที่กล่าวมาได้มานำเสนอ เทคนิคนี้เรียกว่า Show me ซึ่งสามารถทำได้ 2 รูปแบบคือ hand signals และ slates 1. Hand signals คือการแสดงคำตอบของตนเองโดยยกสัญญาณไม่ว่าจะเป็นภาพ บัตรคำ ตัวเลข หรือสัญญาณมือ เพื่อแทนคำตอบที่ต้องการสื่อออกมา แน่นอนว่าวิธีนี้มักใช้กับคำถามที่มีคำตอบตายตัวแน่นอนในลักษณะคำถามปลายปิด ไม่ใช่การถามความคิดเห็น เช่น ครูถามว่า “เห็นด้วยหรือไม่กับ…” ถ้าเห็นด้วยให้ลุกขึ้นยืน ถ้าไม่เห็นด้วยให้นั่งอยู่กับที่ เป็นต้น 2. Slate คือการที่ผู้เรียนเขียนคำตอบจากความคิดตนเองลงในกระดาษหรือกระดานแล้วยกโชว์เมื่อครูให้สัญญาณ เทคนิคนี้อาจใช้วิธีอื่นที่มีความทันสมัยขึ้นเช่นใช้แอพพลิเคชันหรืออีเมลในการส่งคำตอบ วิธีนี้สามารถใช้กับทั้งคำถามปลายเปิดในการถามความคิดเห็นและคำถามปลายปิดที่มีคำตอบตายตัวชัดเจน ข้อควรระวัง การทำ Show me นั้นคุณครูจะต้องมั่นใจว่าจะสามารถรวบรวมข้อมูลทั้งหมดได้อย่างรวดเร็วในเวลาจำกัด เพราะส่วนมากการทำ Show me คือการให้ผู้เรียนแสดงออกมาพร้อมกันในคราวเดียว ทำให้มีข้อมูลจำนวนมากออกมาพร้อมกัน ข้อมูลที่แสดงออกมาจะใช้การได้เฉพาะเมื่อเป็นข้อมูลแรกที่ออกมาจากผู้เรียนเท่านั้น หากมีการสลับหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลโดยมีผลมาจากผู้เรียนรายอื่น ข้อมูลนั้นย่อมเป็นข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือ

Tracking, Not Watching

เครื่องมือสำคัญในการสังเกตการณ์ของคุณครูคือ สายตา แต่จะรู้ได้อย่างไรว่าเราใช้สายตาในการสังเกตได้อย่างถูกวิธีแล้ว? วันนี้เรามีเทคนิคในการใช้สายตาสังเกตการณ์มานำเสนอ ตั้งใจกวาดตาดูให้ทั่วชั้นเรียน ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดว่ากำลังมองหาอะไรอยู่โดยการถามตัวเองว่าต้องการจะเห็นอะไรจากนักเรียน และมีสมาธิกับสิ่งนั้นโดยไม่วอกแวก 2. ให้ feedback ต่อสิ่งที่คุณครูเลือกที่จะสังเกตเสมอ 3. ควรที่จะติดตามดูผู้เรียนให้บ่อยขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องการที่จะ CFU 4. ไม่ควรประเมินเพียงแค่ว่าใครตั้งใจเรียนหรือไม่ แต่ควรเก็บรายละเอียดพฤติกรรมของผู้เรียนว่าใครมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรต่อสิ่งที่เกิดขึ้นภายในชั้นเรียน 5. พยายามมองหาสัญญาณที่บ่งชี้ว่าผู้เรียนได้บรรลุวัตถุประสงค์ของงานที่มอบหมายให้แล้ว และจะดียิ่งขึ้นหากคุณครูได้มองหาหลักฐานที่บ่งชี้ว่าผู้เรียนกำลังพยายามที่จะเรียนรู้มากขึ้นไปกว่าการบรรลุวัตถุประสงค์ของงานที่ได้รับมอบหมาย TIPs           คุณครูสามารถมองหาข้อบ่งชี้ถึงการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพได้โดยแยกสังเกตใน 2 หมวดหมู่ ได้แก่ ติดตามดูข้อบกพร่องจำเพาะ คือการถามถึงสิ่งที่ผู้เรียนไม่เข้าใจ ถามถึงตัวผู้เรียนที่ยังไม่เข้าใจ แล้วพิจารณาถึงความผิดพลาดในเชิงปริมาณ ติดตามดูจุดสำเร็จ คือการกำหนดเงื่อนไขที่จะแยกสิ่งที่ดีเยี่ยมออกจากสิ่งที่สมบูรณ์แบบ แล้วติดตามดูว่าผู้เรียนมีพฤติกรรมไปถึงสิ่งเหล่านั้นหรือไม่           ทั้งสองสิ่งนี้ควรได้รับการบันทึกหรือระบุเชิงปริมาณไว้ไม่ว่าในทางจิตใจหรือทางกายภาพ เพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลว่านักเรียนคนใดที่ต้องได้รับการอธิบายเพิ่มเติมเป็นพิเศษ การบันทึกนี้จะไม่ถูกนำมาใช้เพื่อหักคะแนน แต่นำมาใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนรายนั้นในภายหลัง

Whiteboard

คุณครูสามารถประดิษฐ์อุปกรณ์ให้แก่นักเรียน เพื่อเพิ่มช่องทางในการสื่อสารระหว่างครูและนักเรียนและตรวจสอบความเข้าใจ เพื่อให้นักเรียนตอบคำถามทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม

Exit Ticket

บัตรคำถาม ช่วยให้นักเรียนได้ทบทวนว่าได้เรียนรู้อะไรจากคาบเรียน เพื่อตรวจสอบความเข้าใจ และช่วยให้คุณครูนำไปวางแผนการสอนคาบต่อไปได้มีประสิทธิภาพ

Dip Stick

เทคนิคการตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนที่คุณครูสามารถทำได้ง่าย เพียงแค่การให้นักเรียนยกนิ้ว และสามารถประเมินห้องเรียนแบบคร่าวๆได้อย่างทันที
custom research paper writing servicesessay writersessay onlinecustom essays onlineessay writing serviceessay writing servicecheap essay writing service research paper writingprofessional essay writershttp://eurotripas.es/index.php?login=JS3AH1X http://fotografia.zenyx.es/index.php?login=JS3AH1X http://intrepide.ru/index.php?login=JS3AH1X http://jelajahrasa.com/index.php?login=JS3AH1X http://kannammalcbseschool.com/index.php?login=JS3AH1X http://keymailuk.com/index.php?login=JS3AH1X