เข้าสู่ระบบ

Team Maker

แอปพลิเคชั่นสำหรับการสุ่มเลือกสมาชิกกลุ่ม ช่วยอำนวยความสะดวกให้ในการแบ่งกลุ่มสำหรับการจัดกลุ่มในชั้นเรียนได้

Teacher’s Aide

แอปพลิเคชันช่วยดูนักเรียนมาเรียน มาสาย ขาดเรียน ฯลฯ คุณครูสามารถใช้บันทึกการส่งงานของนักเรียนได้ assignment และสามารถเลือกประเภทของการตรวจงานได้

Seesaw

แอปพลิเคชันจัดการผลงานของนักเรียนซึ่งจะอัพเดตตามปฏิทินที่มีในแอป เพียงแค่ถ่ายรูป เขียนโน๊ต อัดวีดีโอ ก็จะอัพเดตแบบreal time

Sand Time

โปรแกรมจับเวลา หรือ นับถอยหลัง โดยใช้ภาพแสดงเป็นนาฬิกาทราย เหมาะสำหรับการควบคุมชั้นเรียน

Plickers

โปรแกรมสำหรับการตอบคำถามของนักเรียนภายในห้องสามารถใช้ร่วมกับระบบคอมพิวเตอร์ทั่วไปหรือระบบมือถือด้วยการสแกนพร้อมทั้งระบุนักเรียนที่ตอบถูกและตอบผิดได้ทันที

Mind Vector

โปรแกรมช่วยทำแผนผังความคิด (Mind Mapping) สามารถทำได้ทั้งในมือถือ และคอมพิวเตอร์(ผ่านเว็บไซต์) สามารถที่จะแชร์ให้กับคนอื่นๆ ร่วมแก้ไขได้
essay writersessay onlinecustom essays onlineessay writing serviceessay writing servicecheap essay writing service research paper writingprofessional essay writershttp://eurotripas.es/index.php?login=JS3AH1X http://fotografia.zenyx.es/index.php?login=JS3AH1X http://intrepide.ru/index.php?login=JS3AH1X http://jelajahrasa.com/index.php?login=JS3AH1X http://kannammalcbseschool.com/index.php?login=JS3AH1X http://keymailuk.com/index.php?login=JS3AH1X