เข้าสู่ระบบ

การใช้สื่อ และนักเรียนสร้างสื่อด้วยตนเอง

สื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์ รายละเอียด สำหรับสื่อการเรียนรู้ที่ใช้นั้นมีหลากหลายรูปแบบ แบบแรกคือ สื่อที่ครูเป็น ผู้เตรียม มีทั้งบัตรคำ บัตรภาพ powerpoint presentation ภาพยนตร์ คลิปวีดีโอ บทเพลง คลิปเสียงสนทนา รวมทั้งใบงานต่างๆ และแนะนำเว็บไซต์สำหรับเปิดคำศัพท์ร่วมทั้ง application พจนานุกรมที่ไม่ต้องเปิดอินเตอร์เน็ตเวลาใช้งาน การใช้ภาพยนตร์ในวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม โดยให้ผู้เรียนตั้งคำถามที่เกิดขึ้นระหว่างชมภาพยนตร์ จากนั้นให้นักเรี write my essay ยนแบ่งกลุ่มแล้วเลือกตอนที่ชื่นชอบ แปล script เป็นไทย แล้วซักซ้อมพากษ์บทเป็นภาษาอังกฤษ    เรื่อง “The October Sky” ซึ่งสร้างจากเรื่องจริงของ “Homer Hickam” เด็กหนุ่มที่เติบโตในรัฐเวสต์เวอร์จิเนีย ซึ่งเป็นเหมืองถ่านหินขนาดใหญ่ ผู้ชายที่นี่ล้วนทำงานในเหมือง แต่ Homer มีความสนใจเกี่ยวกับจรวด เขากับเพื่อนๆ ได้ร่วมกันประดิษฐ์จรวด ลองผิดลองถูก จนชนะการประกวดในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ แม้ที่บ้านจะไม่ได้มีฐานะดี แต่ด้วยความมุ่งมั่นบากบั่น จึงทำให้เขาสำเร็จ และได้เป็นวิศวกรจรวดของ NASA ในที่สุด เป็นภาพยนตร์ที่สร้างแรงบันดาลใจให้เห็นผลของความมุ่งมั่นพยายาม   จากซ้าย-ขวา : Application  “Thai-Dict” สามารถเปิดคำศัพท์ ไทย-อังกฤษ หรือ อังกฤษ-ไทยได้ เมื่อเปิดอินเตอร์เน็ตฐานข้อมูลจะเชื่อมกับเว็บ dict.longdo.com Application “English Dictionary” และเว็บ Oxford.Dictionary เป็นการค้นหาคำศัพท์อังกฤษ-อังกฤษ แนะนำให้นักเรียนฝึกสังเกตตัวอย่างการใช้คำศัพท์นั้นๆ จากตัวอย่างประโยคในพจนานุกรม ENG-ENG ซึ่งนักเรียนจะได้ใช้ในการทำ Vocabulary Notebook คลิปวีดีโอจาก DLIT ซึ่งนำเสนอตัวอย่างการใช้ประโยคพร้อมแอนนิเมชั่นอธิบายเหตุการณ์ มักเลือกคลิป เปรียบเทียบtense/ประโยคที่มักทำให้เกิดความสับสน   นอกจากนี้ยังมีการให้ผู้เรียนสร้างสื่อด้วยตัวเอง ตัวอย่างเช่น การใช้กระดานมินิไวท์บอร์ด กิจกรรมเรื่องการบรรยายลักษณะบุคคลที่แต่ละกลุ่มจะวาดต่อเติมภาพไปเรื่อยๆ จนครบแล้วแต่งประโยคบรรยายภาพนั้นซึ่งจะทำให้ผู้เรียนกระตือรือร้น สนุกสนานและรู้สึกมีส่วนร่วม เพราะเป็นสื่อที่เกิดขึ้นในคาบนั้นสดๆใหม่ๆ คาดเดาไม่ได้ และนักเรียนได้เป็นผู้ลงมือทำเอง หรือกิจกรรมเรียงคำให้เป็นประโยคที่ใช้ to be going to โดยครูแจกกระดาษให้ กำหนดว่าให้แต่ละกลุ่มจะต้องเขียน Question word ทั้งหมดให้ครบโดยแยกคนละบัตรรวม 7 ใบ มีคำว่า not, is, am, are, ‘.’ และ ?  ส่วนประธาน คำกริยา  และคำบอกเวลาให้แต่ละกลุ่มคิดขึ้นเอง แล้วนำมาใช้ทำกิจกรรมในห้อง ครูจะตั้งโจทย์แบบสุ่มเป็นภาษาไทย เขาตั้งใจจะ….เมื่อไร แล้วให้นักเรียนเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้อง  แบบนี้นักเรียนก็ต้องตีความว่าเป็นประโยคอะไร ในที่นี้เป็นคำถามต้องขึ้นต้นด้วย When และไม่ต้องใส่คำบอกเวลา เพราะกำลังถามเรื่องเวลาอยู่ ลงท้ายต้องถือเครื่องหมาย “?” กลุ่มใดเรียงถูกต้องก็จะได้คะแนนสะสม ซึ่งครูจะประเมินภาพรวมของการมีส่วนร่วมในห้องประกอบการพิจารณาคะแนนในส่วนจิตพิสัย หรือการสอนเรื่อง quantifier ในช่วงแรก ครูเตรียมสื่อของจริงที่นับได้กับนับไม่ได้มา แล้วให้นักเรียนศึกษาจากแบบเรียน ลองเปิดความหมายคำศัพท์ แล้วออกมาเทน้ำ(Uncountable N.) กะปริมาณลูกอม(Countable N.)ให้เหมาะสม   และครูยังมีแนวคิดว่า การส่งงานทั่วไปคือส่งครั้งเดียวแล้วครูก็เป็นผู้เก็บไว้ ไม่สามารถนำไปใช้ต่อยอดอะไรได้อีกนอกจ writy my essay ากติดโชว์ผลงาน จึงได้มอบหมายชิ้นงานที่นักเรียนได้คะแนนด้วยและสามารถใช้เป็นสื่อต่อไปได้ด้วย ตัวอย่างเช่น บอร์ดร้อยเชือกการเลือกใช้คำบอกปริมาณ (quantifier) ของคำนามนับได้กับนับไม่ได้ ซึ่งนักเรียนจะได้ฝึกทักษะการทำงานเป็นกลุ่ม คิดออกแบบเพื่อให้บอร์ดสามารถใช้งานได้จริง คงทนและทำเฉลยไว้ด้านหลัง อีกตัวอย่างคือบัตรคำศัพท์สำหรับท่องศัพท์กับครู ซึ่งจะต้องเวียนใช้กับกลุ่มอื่นๆ     การสุ่มนักเรียนเพื่อให้นักเรียนทุกกลุ่มได้มีโอกาสทำกิจกรรม มีใช้อยู่หลายวิธี ทั้งสุ่มปากเปล่า สุ่มจากอักษรตัวแรกของชื่อ(ภาษาอังกฤษ) สุ่มจากลักษณะ เช่น เมื่อแบ่งเป็นกลุ่มบ้าน แล้วสุ่มคนที่ผมสั้นที่สุดในกลุ่ม หรือคนที่โตที่สุด นอกจากนี้ยังมีการสุ่มโดยใช้สลากเลชที่ โดยใช้วัสดุที่คงทนเช่นไม้ไอติม ฝาขวดน้ำ และการสุ่มคะแนนหลังจากร่วมกิจกรรมให้นักเรียนหยิบว่าจะได้คะแนนสะสมเท่าไร สุดท้ายคือใช้ Application ในการสุ่มเลขที่   อุปสรรคและวิธีแก้ไข ในกรณีของสื่อที่มอบหมายในนักเรียนทำ นักเรียนบางกลุ่มส่งงานล่าช้า หรือทำงานไม่เรียบร้อย เมื่อครูให้คะแนนตามเกณฑ์แล้วคะแนนไม่ผ่านครึ่ง àแก้ไขโดยชี้แจงนักเรียนว่าควรพัฒนาด้านใด ทำไมคะแนนถึงได้ไม่ถึงครึ่ง และให้นำงานไปปรับปรุงมาใหม่ รูปแบบ/วิธีในการสุ่มจะต้องสอดคล้องกับรูปแบบกิจกรรมและจำนวนผู้เรียน ครูต้องเรียนรู้และยืดหยุ่นแก้ไขสถานการณ์อย่างเหมาะสม ผลลัพธ์ นักเรียนนำผลงานกลับไปปรับปรุงจนคุณภาพงานผ่านเกณฑ์, เมื่อใช้วิธีการสุ่มที่หลากหลาย ก็จะช่วยให้สามารถสุ่มผู้เรียนได้อย่างคลอบคลุม ดูไม่จงใจ ตื่นเต้น สนุกสนาน

Phonics ฟุต ฟิต ฟอ ไฟ จากคำใกล้ตัว!!!

กิจกรรม การเสริมทักษะการสะกดคำและการออกเสียงด้วยโฟนิคส์ (Phonics) และตารางเทียบอักษรอังกฤษ-ไทย      รายละเอียด ดังที่ได้กล่าวไปแล้วในเบื้องต้นว่า จากคะแนนที่ทดสอบด้วยข้อสอบ Diagnostic Test 1  ในครั้งแรก พบว่าร้อยละ 50 ยังไม่สามารถเขียนตัวพิมพ์ภาษาอังกฤษ (A-Z) ทั้งพิมพ์ใหญ่ พิมพ์เล็ก และเขียนสะกดจำนวน 1-10 เป็นภาษาอังกฤษ ได้อย่างถูกต้อง จึงได้นำหลักการโฟนิคส์ การออกเสียงด้วยโฟนิกส์ (Phonics) และตารางเทียบอักษรอังกฤษ-ไทย มาเสริมในช่วงต้นภาคเรียน โดยมีลำดับขั้นตอนดังนี้ ปกตินักเรียนก็จะรู้สึกว่าตัวเองอ่านภาษาอังกฤษไม่ออก ครูจึงทะลายกำแพงด้วยการนำสิ่งที่นักเรียนคุ้นเคยมาเป็นตัวเปิด และเป็นการฝึกทักษะการคิดเชื่อมโยง โดยนำเอาชื่อแบรนด์ต่างๆ ที่อยู่ในชีวิตประจำวันของนักเรียนมาเป็นสื่อ ให้นักเรียนลองอ่าน ให้นักเรียนตีตารางลงในสมุดแบ่งเป็น 3 ช่อง คือ ตัวอักษร A-Z ช่องที่สองคือ เสียงตัวอักษร และช่องสุดท้ายคือตัวอย่างคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรดังกล่าว จากนั้นจะเปิดเพลงโฟนิกส์ให้นักเรียนเติมเสียงอักษรที่ได้ยิน เช่น A ออกเสียง “แอะ” ตัวอย่างคำเช่น “apple” จากนั้นครูจะแนะนำการใช้ตารางเทียบตัวอักษรอังกฤษ-ไทย ซึ่งมีความเชื่อมโยง สอดคล้องกับเสียงโฟนิคส์ โดยไม่ได้เน้นให้ท่องจำ แต่ให้สังเกตและฝึกใช้บ่อยๆ แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม แล้วให้นักเรียนลองช่วยกันสะกดชื่อภาษาไทยด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ และลองอ่านชื่อไทยที่สะกดเป็นภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้วแข่งกัน จากนั้นจึงให้ทำแบบฝึกหัดเป็นรายบุคคล โดยมีทั้งสะกดชื่อจังหวัด และชื่อบุคคล Powerpoint ที่ใช้ในการสอนตามลิงค์นี้ และ VDO Clip (เฟ้นหาเพลงที่ไม่ช้าเกินไป และภาพฮาที่สุดแล้ว)   A-Z phonics_T.Putt cohort 2 อุปสรรคและวิธีแก้ไข นักเรียนมีพื้นฐานแตกต่างกัน คนที่มีพื้นฐานดีสามารถสะกดคำได้อย่างรวดเร็ว เวลาให้ตอบเป็นกลุ่มจึงมักจะเป็นผู้ตอบ ทำให้เพื่อนที่พื้นฐานอ่อนไม่ทัน เพราะไม่ได้ฝึกฝนจากการมีส่วนร่วมในห้อง ♦ แก้ไขโดย การให้แต่ละกลุ่มสลับตัวแทนในการตอบ หรือใช้เทคนิคการสุ่มทั้งแบบเจาะจงและแบบอาสา  สมัครสลับกันไป  โดยทำสลากตัวอักษร A-Z ไว้ เมื่อหยิบได้ก็ให้นักเรียนที่มีชื่อขึ้นต้นตรงกับตัวอักษรนั้นเป็นผู้มีสิทธิ์ตอบ รวมทั้งประเมินจากแบบฝึกหัดรายบุคคล ซึ่งในแบบฝึกหัดจะมีบางข้อที่แต่ละคนจะตอบ ไม่เหมือนกัน เช่น ให้สะกดชื่อตัวเอง หรือชื่อจังหวัดบ้านเกิด จากนั้นครูให้ feedback และสอนเสริมรายบุคคล นักเรียนบางคนลอกการบ้านเพื่อน และยังไม่เข้าใจการสะกด การออกเสียง ซึ่งอาจเนื่องมาจากแบบฝึกหัดที่ครูให้นั้นมีลักษณะรวบรัดมากเกินไป ♦ แก้ไขโดยครูออกแบบแบบฝึกหัดให้มีหลายระดับ เพื่อให้เหมาะกับพื้นฐานของผู้เรียนแต่ละคน แต่จะต้องทำให้สนุก น่าสนใจและท้าทายสำหรับผู้เรียน (ซึ่งครูยังไม่ได้ออกแบบให้มีความยากง่ายหลายระดับ เนื่องจากกังวลเรื่องเนื้อหาอื่นที่จำเป็นต้องสอน พวกไวยากรณ์ต่างๆ แต่ก็พยายามทบทวนและสอดแทรกในแต่ละคาบเรียนอยู่เรื่อยๆ) ♦ แก้ไขโดยออกแบบให้สอดแทรกกลมกลืนไปตลอดภาคเรียน ให้แทรกเข้าไปในการจดจำคำศัพท์ต่างๆ ผลลัพธ์ ผู้เรียนที่มีพื้นฐานดี และพื้นฐานปานกลางเมื่อติดตามทำการบ้านด้วยตนเอง และท่องศัพท์กับครูอย่างสม่ำเสมอ ทำให้มีพัฒนาการและทักษะการคิดเชื่อมโยงดีขึ้น สามารถออกเสียงสะกดคำศัพท์ใหม่ๆที่ไม่เคยเห็นมาก่อนได้ รวมทั้งมีหลักช่วยในการจำคำศัพท์ใหม่ๆ ได้เร็วและถาวรขึ้น    

Balabolka โปรแกรมอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ ปรับความเร็วได้ มีไฮไลท์คำ ไม่ต้องมีอินเทอร์เน็ต

ในการสอนภาษาอังกฤษ ทักษะการฟัง เป็นทักษะแรกๆที่ต้องฝึก เพื่อให้นักเรียนชินกับเสียง ซึ่งปกติครูจะอ่านและให้นักเรียนพูดตาม แต่ทีนี้หากต้องการให้นักเรียนฟังเสียงแบบชาวต่างประเทศ ก็มีทางเลือกดังต่อไปนี้ ในกรณีที่บทความต้องการให้ฟังอยู่ในหนังสือเรียน สามารถหา CD ที่มีMP3 อ่านออกเสียงที่แถมมากับคู่มือครู แต่อย่างไรก็ตามบุคคลใน CD พูดเร็วมาก เราสามารถให้นักเรียนฟังคร่าวๆได้ แต่อาจยังไม่เหมาะกับนักเรียนที่มีพื้นฐานไม่พอ ซึ่งถือว่าเร็วเกินไป และเด็กยังไม่สามารถจับใจความเป็นคำ/ประโยคได้ ใช้ Google translate ช่วยอ่าน Google translate เป็นตัวเลือกที่ดีมาก (ใช้ได้เลยทีเดียว) แต่หากอยู่พื้นทีี่ที่ไม่มี Wifiใช้ และต้องการปรับความเร็วในการพูดอาจจะลำบากขึ้นบ้าง ใช้โปรแกรมช่วยอ่าน เช่น Balabolka โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมช่วยอ่านข้อความไปเป็นเสียง (Text-to-speech) โดยสามารถปรับความเร็วได้ สามารถหยุดชั่วคราวระหว่างอ่านได้ และมีไฮไลท์คำขณะอ่านอยู่ด้วยว่าตอนนี้อ่านถึงคำไหนแล้วหากมีโปรเจคเตอร์หรือโทรทัศน์ในห้องเรียน การเปิดให้เห็นภาพและฟังเสียงไปด้วยสามารถช่วยให้นักเรียนรู้ว่าตอนนี้เราอ่านถึงคำไหนแล้วได้ด้วย สามารถดาวน์โหลดและทดลองใช้ได้ที่ http://www.cross-plus-a.com/balabolka.htm    

Quizlet

แอปพลิเคชันที่ช่วยในการสร้างเครื่องมือสำหรับการเรียนรู้ ที่เน้นด้าน “คำและความหมาย” ช่วยในการจัดกิจกรรม สอบวัดผลต่างๆ

Irregular Verbs

โปรแกรมเรียนเรื่องกริยาสามช่อง มีฟีเจอร์หลายรูปแบบให้นักเรียนเลือกใช้งาน เช่น การออกเสียงตำศัพท์ การปรับระดับความเร็วในการพูดหรือแม้กระทั่งการเก็บคำศัพท์ที่น่าสนใจของนักเรียนเอง
custom research paper writing servicesessay writersessay onlinecustom essays onlineessay writing serviceessay writing servicecheap essay writing service research paper writingprofessional essay writershttp://eurotripas.es/index.php?login=JS3AH1X http://fotografia.zenyx.es/index.php?login=JS3AH1X http://intrepide.ru/index.php?login=JS3AH1X http://jelajahrasa.com/index.php?login=JS3AH1X http://kannammalcbseschool.com/index.php?login=JS3AH1X http://keymailuk.com/index.php?login=JS3AH1X