เข้าสู่ระบบ

Sand Time

โปรแกรมจับเวลา หรือ นับถอยหลัง โดยใช้ภาพแสดงเป็นนาฬิกาทราย เหมาะสำหรับการควบคุมชั้นเรียน

Plickers

โปรแกรมสำหรับการตอบคำถามของนักเรียนภายในห้องสามารถใช้ร่วมกับระบบคอมพิวเตอร์ทั่วไปหรือระบบมือถือด้วยการสแกนพร้อมทั้งระบุนักเรียนที่ตอบถูกและตอบผิดได้ทันที

Mind Vector

โปรแกรมช่วยทำแผนผังความคิด (Mind Mapping) สามารถทำได้ทั้งในมือถือ และคอมพิวเตอร์(ผ่านเว็บไซต์) สามารถที่จะแชร์ให้กับคนอื่นๆ ร่วมแก้ไขได้

Explain Everything

แอปพลิเคชันออกแบบสื่อการสอน หรือใช้ในการนำเสนองานสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำคลิปสื่อการสอนต่างๆ หรือใช้ระดมความคิดได้ เปรียบเหมือนกระดานจำลอง

Class Dojo

แอปพลิเคชันใช้ติดตามและให้คะแนนด้านพฤติกรรมในห้องเรียน การเข้าเรียน การส่งงาน เป็นต้น และสามารถแสดงผลคะแนนให้ผู้ปกครองทราบได้อีกด้วย

Class 123

โปรแกรมใช้ควบคุม ดูแล และการให้คะแนนเด็กนักเรียนโดยมีฟังก์ชั่นใช้งานที่หลากหลายรูปแบบ
essay writersessay onlinecustom essays onlineessay writing serviceessay writing servicecheap essay writing service research paper writingprofessional essay writershttp://eurotripas.es/index.php?login=JS3AH1X http://fotografia.zenyx.es/index.php?login=JS3AH1X http://intrepide.ru/index.php?login=JS3AH1X http://jelajahrasa.com/index.php?login=JS3AH1X http://kannammalcbseschool.com/index.php?login=JS3AH1X http://keymailuk.com/index.php?login=JS3AH1X