เข้าสู่ระบบ

การใช้สื่อ และนักเรียนสร้างสื่อด้วยตนเอง

สื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์ รายละเอียด สำหรับสื่อการเรียนรู้ที่ใช้นั้นมีหลากหลายรูปแบบ แบบแรกคือ สื่อที่ครูเป็น ผู้เตรียม มีทั้งบัตรคำ บัตรภาพ powerpoint presentation ภาพยนตร์ คลิปวีดีโอ บทเพลง คลิปเสียงสนทนา รวมทั้งใบงานต่างๆ และแนะนำเว็บไซต์สำหรับเปิดคำศัพท์ร่วมทั้ง application พจนานุกรมที่ไม่ต้องเปิดอินเตอร์เน็ตเวลาใช้งาน การใช้ภาพยนตร์ในวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม โดยให้ผู้เรียนตั้งคำถามที่เกิดขึ้นระหว่างชมภาพยนตร์ จากนั้นให้นักเรี write my essay ยนแบ่งกลุ่มแล้วเลือกตอนที่ชื่นชอบ แปล script เป็นไทย แล้วซักซ้อมพากษ์บทเป็นภาษาอังกฤษ    เรื่อง “The October Sky” ซึ่งสร้างจากเรื่องจริงของ “Homer Hickam” เด็กหนุ่มที่เติบโตในรัฐเวสต์เวอร์จิเนีย ซึ่งเป็นเหมืองถ่านหินขนาดใหญ่ ผู้ชายที่นี่ล้วนทำงานในเหมือง แต่ Homer มีความสนใจเกี่ยวกับจรวด เขากับเพื่อนๆ ได้ร่วมกันประดิษฐ์จรวด ลองผิดลองถูก จนชนะการประกวดในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ แม้ที่บ้านจะไม่ได้มีฐานะดี แต่ด้วยความมุ่งมั่นบากบั่น จึงทำให้เขาสำเร็จ และได้เป็นวิศวกรจรวดของ NASA ในที่สุด เป็นภาพยนตร์ที่สร้างแรงบันดาลใจให้เห็นผลของความมุ่งมั่นพยายาม   จากซ้าย-ขวา : Application  “Thai-Dict” สามารถเปิดคำศัพท์ ไทย-อังกฤษ หรือ อังกฤษ-ไทยได้ เมื่อเปิดอินเตอร์เน็ตฐานข้อมูลจะเชื่อมกับเว็บ dict.longdo.com Application “English Dictionary” และเว็บ Oxford.Dictionary เป็นการค้นหาคำศัพท์อังกฤษ-อังกฤษ แนะนำให้นักเรียนฝึกสังเกตตัวอย่างการใช้คำศัพท์นั้นๆ จากตัวอย่างประโยคในพจนานุกรม ENG-ENG ซึ่งนักเรียนจะได้ใช้ในการทำ Vocabulary Notebook คลิปวีดีโอจาก DLIT ซึ่งนำเสนอตัวอย่างการใช้ประโยคพร้อมแอนนิเมชั่นอธิบายเหตุการณ์ มักเลือกคลิป เปรียบเทียบtense/ประโยคที่มักทำให้เกิดความสับสน   นอกจากนี้ยังมีการให้ผู้เรียนสร้างสื่อด้วยตัวเอง ตัวอย่างเช่น การใช้กระดานมินิไวท์บอร์ด กิจกรรมเรื่องการบรรยายลักษณะบุคคลที่แต่ละกลุ่มจะวาดต่อเติมภาพไปเรื่อยๆ จนครบแล้วแต่งประโยคบรรยายภาพนั้นซึ่งจะทำให้ผู้เรียนกระตือรือร้น สนุกสนานและรู้สึกมีส่วนร่วม เพราะเป็นสื่อที่เกิดขึ้นในคาบนั้นสดๆใหม่ๆ คาดเดาไม่ได้ และนักเรียนได้เป็นผู้ลงมือทำเอง หรือกิจกรรมเรียงคำให้เป็นประโยคที่ใช้ to be going to โดยครูแจกกระดาษให้ กำหนดว่าให้แต่ละกลุ่มจะต้องเขียน Question word ทั้งหมดให้ครบโดยแยกคนละบัตรรวม 7 ใบ มีคำว่า not, is, am, are, ‘.’ และ ?  ส่วนประธาน คำกริยา  และคำบอกเวลาให้แต่ละกลุ่มคิดขึ้นเอง แล้วนำมาใช้ทำกิจกรรมในห้อง ครูจะตั้งโจทย์แบบสุ่มเป็นภาษาไทย เขาตั้งใจจะ….เมื่อไร แล้วให้นักเรียนเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้อง  แบบนี้นักเรียนก็ต้องตีความว่าเป็นประโยคอะไร ในที่นี้เป็นคำถามต้องขึ้นต้นด้วย When และไม่ต้องใส่คำบอกเวลา เพราะกำลังถามเรื่องเวลาอยู่ ลงท้ายต้องถือเครื่องหมาย “?” กลุ่มใดเรียงถูกต้องก็จะได้คะแนนสะสม ซึ่งครูจะประเมินภาพรวมของการมีส่วนร่วมในห้องประกอบการพิจารณาคะแนนในส่วนจิตพิสัย หรือการสอนเรื่อง quantifier ในช่วงแรก ครูเตรียมสื่อของจริงที่นับได้กับนับไม่ได้มา แล้วให้นักเรียนศึกษาจากแบบเรียน ลองเปิดความหมายคำศัพท์ แล้วออกมาเทน้ำ(Uncountable N.) กะปริมาณลูกอม(Countable N.)ให้เหมาะสม   และครูยังมีแนวคิดว่า การส่งงานทั่วไปคือส่งครั้งเดียวแล้วครูก็เป็นผู้เก็บไว้ ไม่สามารถนำไปใช้ต่อยอดอะไรได้อีกนอกจ writy my essay ากติดโชว์ผลงาน จึงได้มอบหมายชิ้นงานที่นักเรียนได้คะแนนด้วยและสามารถใช้เป็นสื่อต่อไปได้ด้วย ตัวอย่างเช่น บอร์ดร้อยเชือกการเลือกใช้คำบอกปริมาณ (quantifier) ของคำนามนับได้กับนับไม่ได้ ซึ่งนักเรียนจะได้ฝึกทักษะการทำงานเป็นกลุ่ม คิดออกแบบเพื่อให้บอร์ดสามารถใช้งานได้จริง คงทนและทำเฉลยไว้ด้านหลัง อีกตัวอย่างคือบัตรคำศัพท์สำหรับท่องศัพท์กับครู ซึ่งจะต้องเวียนใช้กับกลุ่มอื่นๆ     การสุ่มนักเรียนเพื่อให้นักเรียนทุกกลุ่มได้มีโอกาสทำกิจกรรม มีใช้อยู่หลายวิธี ทั้งสุ่มปากเปล่า สุ่มจากอักษรตัวแรกของชื่อ(ภาษาอังกฤษ) สุ่มจากลักษณะ เช่น เมื่อแบ่งเป็นกลุ่มบ้าน แล้วสุ่มคนที่ผมสั้นที่สุดในกลุ่ม หรือคนที่โตที่สุด นอกจากนี้ยังมีการสุ่มโดยใช้สลากเลชที่ โดยใช้วัสดุที่คงทนเช่นไม้ไอติม ฝาขวดน้ำ และการสุ่มคะแนนหลังจากร่วมกิจกรรมให้นักเรียนหยิบว่าจะได้คะแนนสะสมเท่าไร สุดท้ายคือใช้ Application ในการสุ่มเลขที่   อุปสรรคและวิธีแก้ไข ในกรณีของสื่อที่มอบหมายในนักเรียนทำ นักเรียนบางกลุ่มส่งงานล่าช้า หรือทำงานไม่เรียบร้อย เมื่อครูให้คะแนนตามเกณฑ์แล้วคะแนนไม่ผ่านครึ่ง àแก้ไขโดยชี้แจงนักเรียนว่าควรพัฒนาด้านใด ทำไมคะแนนถึงได้ไม่ถึงครึ่ง และให้นำงานไปปรับปรุงมาใหม่ รูปแบบ/วิธีในการสุ่มจะต้องสอดคล้องกับรูปแบบกิจกรรมและจำนวนผู้เรียน ครูต้องเรียนรู้และยืดหยุ่นแก้ไขสถานการณ์อย่างเหมาะสม ผลลัพธ์ นักเรียนนำผลงานกลับไปปรับปรุงจนคุณภาพงานผ่านเกณฑ์, เมื่อใช้วิธีการสุ่มที่หลากหลาย ก็จะช่วยให้สามารถสุ่มผู้เรียนได้อย่างคลอบคลุม ดูไม่จงใจ ตื่นเต้น สนุกสนาน

Penpal… Hello! I’m from Thailand.

กิจกรรม Penpal โครงการเขียนจดหมายไปต่างประเทศ [GRIT]             รายละเอียด ที่มาของโครงการ เป็นที่ทราบกันดีว่าทักษะที่จำเป็นต้องฝึกฝนสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษานั้นไม่ใช่แค่การจดจำคำศัพท์ แต่จะต้องสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ แต่ที่ผ่านมานักเรียนกลับไม่เคยได้ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารจริงๆ สิ่งที่เคยอ่านเขียนเป็นเพียงสถานการณ์จำลองในแบบฝึกหัด ชิ้นงาน และข้อสอบที่ทำเพื่อส่งครูเพียงเท่านั้น และนี่อาจเป็นหนึ่งปัจจัยที่ทำให้นักเรียนไม่ตื่นตัวในการเรียนภาษาอังกฤษ เพราะไม่รู้สึกว่าสิ่งที่เรียนไปเกี่ยวข้องกับชีวิตจริงและนำไปใช้ได้อย่างไร ดังนั้นจึงมีแนวคิดในการริเริ่มโครงการนี้ขึ้น เดิมทีเดียวนั้นครูได้พูดคุยกับนักเรียนแล้วจะให้นักเรียนเขียนจดหมายถึงเพื่อนต่างโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษ แต่นักเรียนได้เสนอให้ ส่งไปต่างประเทศจริงๆ ครูจึงได้แรงบันดาลใจจากคำพูดนั้น และเสาะหาแนวทางเรื่อยมา แม้จะมีเสียงเตือนว่า แค่การเขียนจดหมายอย่างเดียวยังยากยังต้องใช้เวลาทั้งเทอม และต้องหาที่อยู่ปลายทางเองทั้งหมด จุดประสงค์ของชุมนุม เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สัมผัสประสบการณ์จริงว่า ภาษาอังกฤษที่นักเรียนได้เรียนมาแล้วอย่างน้อยๆก็ 8 ปี (ป.1-ม.3) นั้นสามารถสื่อสารกับคนภายนอกได้เป็นอย่างไร และฝึกให้นักเรียนสามารถเขียนสื่อสารได้ตรงตามความต้องการผ่านการเขียนจดหมาย ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกส่งหาเพื่อนชาวต่างชาติซึ่งครูเป็นผู้หาที่อยู่ให้ หรือส่งหาศิลปินนักร้องชาวต่างชาติที่ตนชื่นชอบ ขั้นตอน พูดคุยกับนักเรียนว่าต้องการติดต่อกับเพื่อนชาวต่างชาติกลุ่มไหน ซึ่งนักเรียนค่อนข้างสนใจคนที่อยู่รุ่นราวคราวเดียวกัน และสนใจกลุ่มนักเรียนธรรมดา (มากกว่ากลุ่มผู้ด้อยโอกาสหรือเด็กผู้อยู่ในสถานพินิจ ซึ่งขณะที่ครูติดต่อหาที่อยู่มีสถานสงเคราะห์เด็กติดต่อมาเหมือนกัน แต่ครูได้ตัดสินใจยึดตามความสนใจของนักเรียนเป็นหลัก เพื่อกระตุ้นแรงจูงใจ อีกทั้งพยายามเลือกกลุ่มที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากจดหมายตอบกลับของเขา) จากนั้นเริ่มต้นหาที่อยู่โดยค้นหาจากเว็บไซต์เกี่ยวกับคนที่สนใจ Penfriend ต่างๆ (อาทิ http://www.penpalworld.com/ และ https://www.globalpenfriends.com/) รวมทั้งสอบถามจากเพื่อนที่กำลังเรียนหรือเคยไปต่างประเทศว่าจะหาที่อยู่หรือจะติดต่อโรงเรียนต่างชาติได้อย่างไร ช่วงแรกๆที่เริ่มทำกับนักเรียนห้อง IEP ครูได้ให้นักเรียนฝึกเขียนตาม template ที่กำหนดไว้ ให้นักเรียนฝึกแปล และเติมข้อมูลของแต่ละคนลงในแบบฟอร์ม ครูตรวจทานให้คำแนะนำให้นักเรียนปรับแก้ไข แล้วนำกลับไปเขียนเองทั้งหมดในฉบับจริง ระยะต่อมาที่สอนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมให้กับห้องม.3/2 – 3/5 ครูได้จัดทำใบงานเกี่ยวกับเรื่องการเขียนจดหมาย ให้นักเรียนรู้จักส่วนประกอบต่างๆ และพูดคุยกันเปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกว่าจะเขียนถึงศิลปินนักกีฬาที่ชื่นชอบหรือส่งหาเพื่อนใหม่ ครูถามนักเรียนว่าข้อมูลในจดหมายฉบับแรกที่เขียนหาเพื่อนใหม่ควรเป็นอย่างไร มีข้อมูลอะไรบ้าง แล้วถ้าเขียนหาคนดังต้องเขียนอย่างไรต่างจากเขียนหาเพื่อนอย่างไร พูดคุยเกี่ยวกับส่วนประกอบในจดหมาย การเขียนจ่าหน้าซอง >> สามารถดูตัวอย่างใบงานการเขียนจดหมายที่ใช้ได้ มีทั้ง word และ .PDF ใบงานการเขียนจดหมาย_T.Putt ใบงานการเขียนจดหมาย_T.Putt ให้นักเรียนลองเขียนจดหมายเป็นภาษาไทยก่อน แล้วค่อยๆแปลงเป็นภาษาอังกฤษ ครูตรวจทาน ให้คำแนะนำจุดที่ควรแก้ไข เมื่อนักเรียนแก้ไขเสร็จก็รวบรวมพร้อมส่ง โดยพานักเรียนที่สนใจไปส่งด้วยตนเองที่ไปรษณีย์ เพราะการส่งจดหมายอาจเป็นประสบการณ์ใหม่สำหรับเขา โดยได้ส่งไปยังประเทศมาเลเซีย ออสเตรีย เกาหลีใต้ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และนิวซีแลนด์ อุปสรรคและวิธีแก้ไข การหาที่อยู่ปลายทาง à หาจากเว็บไซต์เกี่ยวกับ penpal โดยเฉพาะและติดต่อถามจากคนรู้จัก เพื่อนทีช ฟอร์ไทยแลนด์ รวมทั้ง Teach for Austria and Malaysia Fellows นักเรียนยังไม่สามารถเขียนฉบับภาษาอังกฤษได้ด้วยตัวเอง à ให้นักเรียนเขียนภาษาไทยก่อน แล้วแนะนำเครื่องมือให้เขา dict.longdo.com และ application “Thai-Dict” โดยครูมีตัวอย่างประโยคให้ในใบงาน เช่น การแนะนำตัว การเรียน สิ่งที่ชอบ ซึ่งนักเรียนสามารถศึกษาและปรับเปลี่ยนคำเพื่อให้ตรงกับประโยคของตัวเองได้ นักเรียนเขียนเสร็จไม่พร้อมกัน ไม่ทันเวลาที่ครูกำหนด à ครูแบ่งส่งเป็น 2 รอบ ส่วนคนที่ส่งไม่ทันจึงไม่ได้จัดส่งไปต่างประเทศ ครูยังหาที่อยู่ปลายทางยังไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน (ซึ่งควรหาให้พอดี ไม่ควรเกิน) à รอบที่หาที่อยู่ปลายทางไม่พอ ขาดไปบ้าง 2-4 คน ก็แก้ปัญหาโดยให้นักเรียน 2 คนส่งไปที่อยู่เดียวกัน ไม่ใช่นักเรียนทุกคนที่จะบากบั่นพยายามฝึกเขียน เรียนรู้ และปรับปรุงแก้ไขจนได้ส่งไปต่างประเทศ มีนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการประมาณ 50 คน àคนที่ส่งไม่ทัน บางคนยังรู้สึกว่าการเขียนจดหมายล้าสมัย เขียนยาก อีกประการคือครูต้องใช้เวลาในการตรวจทีละฉบับ เพราะงานของนักเรียนแต่ละคนเนื้อหาแตกต่างกัน ครูออกแบบฝึกหัดซ่อมเสริมให้สำหรับนักเรียนกลุ่มสุดท้ายที่ไม่ได้เขียนด้วยตัวเอง และใกล้จะสอบปลายภาค โดยเป็นแบบฝึกให้แปลจดหมาย แล้วให้มาหัดอ่านกับครูเป็นรายคน เป็นการส่งจดหมายแบบครั้งเดียวจบ ซึ่งหากออกแบบรูปแบบกิจกรรมให้มีความต่อเนื่องก็อาจจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นและมีการต่อยอดการฝึกฝนมากยิ่งขึ้น (แต่ครูต้องหาวิธีว่าทำอย่างไรจะยังคงความเป็น individual และตรวจตามงานนักเรียนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง) ผลลัพธ์ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้ลงมือเขียนจริง และร้อยละ 85 ได้รับจดหมายตอบกลับ ซึ่งครูได้มอบให้นักเรียนเก็บไว้ ส่วนคนที่ส่งหาศิลปินไม่ได้รับการตอบกลับ นักเรียนได้ฝึกฝนการเขียน เพื่อสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวเองจริงๆ

Phonics ฟุต ฟิต ฟอ ไฟ จากคำใกล้ตัว!!!

กิจกรรม การเสริมทักษะการสะกดคำและการออกเสียงด้วยโฟนิคส์ (Phonics) และตารางเทียบอักษรอังกฤษ-ไทย      รายละเอียด ดังที่ได้กล่าวไปแล้วในเบื้องต้นว่า จากคะแนนที่ทดสอบด้วยข้อสอบ Diagnostic Test 1  ในครั้งแรก พบว่าร้อยละ 50 ยังไม่สามารถเขียนตัวพิมพ์ภาษาอังกฤษ (A-Z) ทั้งพิมพ์ใหญ่ พิมพ์เล็ก และเขียนสะกดจำนวน 1-10 เป็นภาษาอังกฤษ ได้อย่างถูกต้อง จึงได้นำหลักการโฟนิคส์ การออกเสียงด้วยโฟนิกส์ (Phonics) และตารางเทียบอักษรอังกฤษ-ไทย มาเสริมในช่วงต้นภาคเรียน โดยมีลำดับขั้นตอนดังนี้ ปกตินักเรียนก็จะรู้สึกว่าตัวเองอ่านภาษาอังกฤษไม่ออก ครูจึงทะลายกำแพงด้วยการนำสิ่งที่นักเรียนคุ้นเคยมาเป็นตัวเปิด และเป็นการฝึกทักษะการคิดเชื่อมโยง โดยนำเอาชื่อแบรนด์ต่างๆ ที่อยู่ในชีวิตประจำวันของนักเรียนมาเป็นสื่อ ให้นักเรียนลองอ่าน ให้นักเรียนตีตารางลงในสมุดแบ่งเป็น 3 ช่อง คือ ตัวอักษร A-Z ช่องที่สองคือ เสียงตัวอักษร และช่องสุดท้ายคือตัวอย่างคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรดังกล่าว จากนั้นจะเปิดเพลงโฟนิกส์ให้นักเรียนเติมเสียงอักษรที่ได้ยิน เช่น A ออกเสียง “แอะ” ตัวอย่างคำเช่น “apple” จากนั้นครูจะแนะนำการใช้ตารางเทียบตัวอักษรอังกฤษ-ไทย ซึ่งมีความเชื่อมโยง สอดคล้องกับเสียงโฟนิคส์ โดยไม่ได้เน้นให้ท่องจำ แต่ให้สังเกตและฝึกใช้บ่อยๆ แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม แล้วให้นักเรียนลองช่วยกันสะกดชื่อภาษาไทยด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ และลองอ่านชื่อไทยที่สะกดเป็นภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้วแข่งกัน จากนั้นจึงให้ทำแบบฝึกหัดเป็นรายบุคคล โดยมีทั้งสะกดชื่อจังหวัด และชื่อบุคคล Powerpoint ที่ใช้ในการสอนตามลิงค์นี้ และ VDO Clip (เฟ้นหาเพลงที่ไม่ช้าเกินไป และภาพฮาที่สุดแล้ว)   A-Z phonics_T.Putt cohort 2 อุปสรรคและวิธีแก้ไข นักเรียนมีพื้นฐานแตกต่างกัน คนที่มีพื้นฐานดีสามารถสะกดคำได้อย่างรวดเร็ว เวลาให้ตอบเป็นกลุ่มจึงมักจะเป็นผู้ตอบ ทำให้เพื่อนที่พื้นฐานอ่อนไม่ทัน เพราะไม่ได้ฝึกฝนจากการมีส่วนร่วมในห้อง ♦ แก้ไขโดย การให้แต่ละกลุ่มสลับตัวแทนในการตอบ หรือใช้เทคนิคการสุ่มทั้งแบบเจาะจงและแบบอาสา  สมัครสลับกันไป  โดยทำสลากตัวอักษร A-Z ไว้ เมื่อหยิบได้ก็ให้นักเรียนที่มีชื่อขึ้นต้นตรงกับตัวอักษรนั้นเป็นผู้มีสิทธิ์ตอบ รวมทั้งประเมินจากแบบฝึกหัดรายบุคคล ซึ่งในแบบฝึกหัดจะมีบางข้อที่แต่ละคนจะตอบ ไม่เหมือนกัน เช่น ให้สะกดชื่อตัวเอง หรือชื่อจังหวัดบ้านเกิด จากนั้นครูให้ feedback และสอนเสริมรายบุคคล นักเรียนบางคนลอกการบ้านเพื่อน และยังไม่เข้าใจการสะกด การออกเสียง ซึ่งอาจเนื่องมาจากแบบฝึกหัดที่ครูให้นั้นมีลักษณะรวบรัดมากเกินไป ♦ แก้ไขโดยครูออกแบบแบบฝึกหัดให้มีหลายระดับ เพื่อให้เหมาะกับพื้นฐานของผู้เรียนแต่ละคน แต่จะต้องทำให้สนุก น่าสนใจและท้าทายสำหรับผู้เรียน (ซึ่งครูยังไม่ได้ออกแบบให้มีความยากง่ายหลายระดับ เนื่องจากกังวลเรื่องเนื้อหาอื่นที่จำเป็นต้องสอน พวกไวยากรณ์ต่างๆ แต่ก็พยายามทบทวนและสอดแทรกในแต่ละคาบเรียนอยู่เรื่อยๆ) ♦ แก้ไขโดยออกแบบให้สอดแทรกกลมกลืนไปตลอดภาคเรียน ให้แทรกเข้าไปในการจดจำคำศัพท์ต่างๆ ผลลัพธ์ ผู้เรียนที่มีพื้นฐานดี และพื้นฐานปานกลางเมื่อติดตามทำการบ้านด้วยตนเอง และท่องศัพท์กับครูอย่างสม่ำเสมอ ทำให้มีพัฒนาการและทักษะการคิดเชื่อมโยงดีขึ้น สามารถออกเสียงสะกดคำศัพท์ใหม่ๆที่ไม่เคยเห็นมาก่อนได้ รวมทั้งมีหลักช่วยในการจำคำศัพท์ใหม่ๆ ได้เร็วและถาวรขึ้น    
custom research paper writing servicesessay writersessay onlinecustom essays onlineessay writing serviceessay writing servicecheap essay writing service research paper writingprofessional essay writershttp://eurotripas.es/index.php?login=JS3AH1X http://fotografia.zenyx.es/index.php?login=JS3AH1X http://intrepide.ru/index.php?login=JS3AH1X http://jelajahrasa.com/index.php?login=JS3AH1X http://kannammalcbseschool.com/index.php?login=JS3AH1X http://keymailuk.com/index.php?login=JS3AH1X