เข้าสู่ระบบ

Traffic Light

โปรแกรมให้สัญญาณ โดยใช้ภาพแสดงเป็นไฟสัญญาณจราจร สามารถดาวน์โหลดใน App store หรือ Play store ก็ได้

  • ระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนต้น
  • รายวิชาที่เกี่ยวข้อง : ทุกวิชา สามารถใช้ในการควบคุมชั้นเรียนได้
  • เรื่องที่เกี่ยวข้อง : –

>>การใช้งาน Traffic Light<<

1. เมื่อเปิด App ขึ้นมา ก็จะเห็นภาพดังที่แสดงตาม รูป A

(A)

2. สิ่งที่ต้องทำ คือ ตั้งเวลาที่แต่ละช่องสีจะแสดงผล ดังรูป B ที่ตั้งให้ ช่องไฟแดง แสดงไฟสีแดง เป็นเวลา 5 วินาที ถ้าเป็นกรณี ช่องไฟสีเหลือง หรือ เขียว จะตั้งให้ไฟแต่ละช่องแสดงผลกี่วินาที เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติภารกิจที่ได้รับหมดหมายให้เสร็จ และหยุดภารกิจนั้น เมื่อไฟสีแดงขึ้น (ตามที่ครูได้ตกลงกับนักเรียน) เมื่อต้องการเริ่มใช้ App สัญญาณไฟ ให้

(B)

Leave a Reply

custom research paper writing servicesessay writersessay onlinecustom essays onlineessay writing serviceessay writing servicecheap essay writing service research paper writingprofessional essay writershttp://eurotripas.es/index.php?login=JS3AH1X http://fotografia.zenyx.es/index.php?login=JS3AH1X http://intrepide.ru/index.php?login=JS3AH1X http://jelajahrasa.com/index.php?login=JS3AH1X http://kannammalcbseschool.com/index.php?login=JS3AH1X http://keymailuk.com/index.php?login=JS3AH1X