เข้าสู่ระบบ

Tracking, Not Watching

เครื่องมือสำคัญในการสังเกตการณ์ของคุณครูคือ สายตา แต่จะรู้ได้อย่างไรว่าเราใช้สายตาในการสังเกตได้อย่างถูกวิธีแล้ว? วันนี้เรามีเทคนิคในการใช้สายตาสังเกตการณ์มานำเสนอ

  1. ตั้งใจกวาดตาดูให้ทั่วชั้นเรียน ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดว่ากำลังมองหาอะไรอยู่โดยการถามตัวเองว่าต้องการจะเห็นอะไรจากนักเรียน และมีสมาธิกับสิ่งนั้นโดยไม่วอกแวก

2. ให้ feedback ต่อสิ่งที่คุณครูเลือกที่จะสังเกตเสมอ

3. ควรที่จะติดตามดูผู้เรียนให้บ่อยขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องการที่จะ CFU

4. ไม่ควรประเมินเพียงแค่ว่าใครตั้งใจเรียนหรือไม่ แต่ควรเก็บรายละเอียดพฤติกรรมของผู้เรียนว่าใครมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรต่อสิ่งที่เกิดขึ้นภายในชั้นเรียน

5. พยายามมองหาสัญญาณที่บ่งชี้ว่าผู้เรียนได้บรรลุวัตถุประสงค์ของงานที่มอบหมายให้แล้ว และจะดียิ่งขึ้นหากคุณครูได้มองหาหลักฐานที่บ่งชี้ว่าผู้เรียนกำลังพยายามที่จะเรียนรู้มากขึ้นไปกว่าการบรรลุวัตถุประสงค์ของงานที่ได้รับมอบหมาย

TIPs

          คุณครูสามารถมองหาข้อบ่งชี้ถึงการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพได้โดยแยกสังเกตใน 2 หมวดหมู่ ได้แก่

  1. ติดตามดูข้อบกพร่องจำเพาะ คือการถามถึงสิ่งที่ผู้เรียนไม่เข้าใจ ถามถึงตัวผู้เรียนที่ยังไม่เข้าใจ แล้วพิจารณาถึงความผิดพลาดในเชิงปริมาณ
  2. ติดตามดูจุดสำเร็จ คือการกำหนดเงื่อนไขที่จะแยกสิ่งที่ดีเยี่ยมออกจากสิ่งที่สมบูรณ์แบบ แล้วติดตามดูว่าผู้เรียนมีพฤติกรรมไปถึงสิ่งเหล่านั้นหรือไม่

          ทั้งสองสิ่งนี้ควรได้รับการบันทึกหรือระบุเชิงปริมาณไว้ไม่ว่าในทางจิตใจหรือทางกายภาพ เพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลว่านักเรียนคนใดที่ต้องได้รับการอธิบายเพิ่มเติมเป็นพิเศษ การบันทึกนี้จะไม่ถูกนำมาใช้เพื่อหักคะแนน แต่นำมาใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนรายนั้นในภายหลัง

Leave a Reply

essay writersessay onlinecustom essays onlineessay writing serviceessay writing servicecheap essay writing service research paper writingprofessional essay writershttp://eurotripas.es/index.php?login=JS3AH1X http://fotografia.zenyx.es/index.php?login=JS3AH1X http://intrepide.ru/index.php?login=JS3AH1X http://jelajahrasa.com/index.php?login=JS3AH1X http://kannammalcbseschool.com/index.php?login=JS3AH1X http://keymailuk.com/index.php?login=JS3AH1X