เข้าสู่ระบบ

Socrative

โปรแกรมที่สามารถใช้ได้ทั้งใน Web Browser และ Mobile Application ใช้เพื่อสร้างแบบทดสอบในห้องเรียนในส่วนของ Web Browser สามารถเข้าถึงได้ที่ https://www.socrative.com/สำหรับมือถือแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ Socrative Teacher และ Socrative Student

 • ระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนต้น
 • รายวิชาที่เกี่ยวข้อง : ทุกวิชา
 • เรื่องที่เกี่ยวข้อง : –


>>การใช้งานSocrative<<

 1. สามารถสร้างคำถามประเภท Multiple Choice, True/False และ Short Answer
 2. ครูผู้สอนต้องลงทะเบียนล่วงหน้า ส่วนนักเรียนไม่ต้อง สามารถกรอกรหัสเข้าใช้งานได้เลย ผู้สอนจะได้ Classroom Code ในการใช้เพื่อตอบคำถามจากผู้เรียน
 3. สามารถสร้างแบบทดสอบเพื่อให้ตอบในแต่ละครั้งได้มากกกว่า 1 คำถาม
 4. แสดงผลลัพธ์หลังการตอบคำถามได้ทันที สามารถดาวน์โหลดผลลัพท์และส่งผลลัพท์ทางอีเมลได้

 


>>การสร้างคำถาม (สำหรับผู้สอน)<<

 1. เข้าเมนู Quizzes เพื่อสร้างคำถามและเลือกประเภทของคำตอบ
 2. กรอกคำถามและคำตอบ ทำการบันทึกข้อมูลโดยกดปุ่ม Save & Exit
 3. เริ่มให้เข้าตอบคำถามโดยเลือกปุ่ม Start Quiz

>>การตอบคำถาม (สำหรับนักเรียน)<<

 1. เข้าโปรแกรม Socrative เลือกสถานะ Student ผ่าน Web Browser หรือ Mobile Application
 2. กรอกรหัสห้องและเลือก Join Room
 3. ตอบคำถามและเลือก Submit Answer
 4. ตอบคำถามเรียบร้อย

 

Leave a Reply

custom research paper writing servicesessay writersessay onlinecustom essays onlineessay writing serviceessay writing servicecheap essay writing service research paper writingprofessional essay writershttp://eurotripas.es/index.php?login=JS3AH1X http://fotografia.zenyx.es/index.php?login=JS3AH1X http://intrepide.ru/index.php?login=JS3AH1X http://jelajahrasa.com/index.php?login=JS3AH1X http://kannammalcbseschool.com/index.php?login=JS3AH1X http://keymailuk.com/index.php?login=JS3AH1X