เข้าสู่ระบบ

Show Me

        คุณครูหลายคนคงเคยต้องการที่จะหาวิธี CFU นักเรียนทั้งชั้นด้วยการถามคำถามเดียวกัน แต่จะทำอย่างไรถ้าคำถามนั้นเป็นคำถามปลายปิดที่มีคำตอบอยู่อย่างจำกัด ครั้นจะไล่ถามนักเรียนทีละคนก็คงจะตอบตาม ๆ กันไป วัดอะไรไม่ได้มาก ถ้าถามให้ตอบพร้อมกันก็คงไม่ได้คำตอบทั้งหมด วันนี้เรามีเทคนิคสำหรับการ CFU ที่สามารถถามคำถามนักเรียนทั้งชั้นพร้อมกันในคราวเดียวและแก้ปัญหาที่กล่าวมาได้มานำเสนอ

เทคนิคนี้เรียกว่า Show me ซึ่งสามารถทำได้ 2 รูปแบบคือ hand signals และ slates

1. Hand signals คือการแสดงคำตอบของตนเองโดยยกสัญญาณไม่ว่าจะเป็นภาพ บัตรคำ ตัวเลข หรือสัญญาณมือ เพื่อแทนคำตอบที่ต้องการสื่อออกมา แน่นอนว่าวิธีนี้มักใช้กับคำถามที่มีคำตอบตายตัวแน่นอนในลักษณะคำถามปลายปิด ไม่ใช่การถามความคิดเห็น เช่น ครูถามว่า “เห็นด้วยหรือไม่กับ…” ถ้าเห็นด้วยให้ลุกขึ้นยืน ถ้าไม่เห็นด้วยให้นั่งอยู่กับที่ เป็นต้น

2. Slate คือการที่ผู้เรียนเขียนคำตอบจากความคิดตนเองลงในกระดาษหรือกระดานแล้วยกโชว์เมื่อครูให้สัญญาณ เทคนิคนี้อาจใช้วิธีอื่นที่มีความทันสมัยขึ้นเช่นใช้แอพพลิเคชันหรืออีเมลในการส่งคำตอบ วิธีนี้สามารถใช้กับทั้งคำถามปลายเปิดในการถามความคิดเห็นและคำถามปลายปิดที่มีคำตอบตายตัวชัดเจน

ข้อควรระวัง

  • การทำ Show me นั้นคุณครูจะต้องมั่นใจว่าจะสามารถรวบรวมข้อมูลทั้งหมดได้อย่างรวดเร็วในเวลาจำกัด เพราะส่วนมากการทำ Show me คือการให้ผู้เรียนแสดงออกมาพร้อมกันในคราวเดียว ทำให้มีข้อมูลจำนวนมากออกมาพร้อมกัน
  • ข้อมูลที่แสดงออกมาจะใช้การได้เฉพาะเมื่อเป็นข้อมูลแรกที่ออกมาจากผู้เรียนเท่านั้น หากมีการสลับหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลโดยมีผลมาจากผู้เรียนรายอื่น ข้อมูลนั้นย่อมเป็นข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือ

Leave a Reply

custom research paper writing servicesessay writersessay onlinecustom essays onlineessay writing serviceessay writing servicecheap essay writing service research paper writingprofessional essay writershttp://eurotripas.es/index.php?login=JS3AH1X http://fotografia.zenyx.es/index.php?login=JS3AH1X http://intrepide.ru/index.php?login=JS3AH1X http://jelajahrasa.com/index.php?login=JS3AH1X http://kannammalcbseschool.com/index.php?login=JS3AH1X http://keymailuk.com/index.php?login=JS3AH1X