เข้าสู่ระบบ

Set Norm

เรามาทบทวนข้อตกลงของเรากับหน่อยดีกว่า

เทคนิคนี้ชื่อว่า “ข้อตกลงของชั้นเรียน (Set Norm)” ระหว่างสมาชิกในห้องเรียนคือคุณครูและนะกเรียน เป็นวิธีการได้สามารถทำได้ตั้งแต่วันแรกที่พบกัน และสามารถที่จะยึดเอาข้อตกลงร่วมกันมาใช้ในการจัดการชั้นเรียนในระยะยาวได้

  • สำหรับวิธีการในการทำข้อตกลง เริ่มจากการเป้าหมายของการตั้งข้อตกลงก่อนว่า คืออะไร เพื่อจะตกลงกับนักเรียนนำไปสู่การบรรลุจุดหมายร่วมกัน โดยข้อตกลงอาจจะมีเพิ่มเติมหรือแก้ไขได้ตามความเหมาะสม  จากนั้นขอให้นักเรียนกรอกความต้องการของตนเองเป็นกลุ่มย่อย หลังจากนั้นมาอภิปรายร่วมกันประมาณ 10 – 15 นาที เพื่อระบุถึงประเภทของปัญหาและลักษณะของปัญหา

หลังจากนักเรียนได้สร้างข้อตกลงแล้ว ให้เขียนข้อตกลงบนกระดาษของตนเอง และมีการทบทวนข้อตกลงอย่างสม่ำเสมอ เมื่อมีความขัดแย้งให้ทบทวนข้อตกลงในแง่ว่า “มันจะส่งผลให้เราไปไม่ถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้” การสร้างข้อตกลงจะช่วยในการจัดการชั้นเรียนได้ในระยะยาว และช่วยทำให้เราสามารถบรรลุวัตถุประสงค์รายคาบหรือระยะยาวได้ง่ายขึ้น


หากสนใจที่จะนำการตั้งข้อตกลงในชั้นเรียน (Set Norm)ไปใช้สามารถดาวน์โหลดข้อมูลฉบับเต็มไปที่ลิ้งค์นี้ ข้อตกลงในชั้นเรียน (Set Norm)

Leave a Reply

custom research paper writing servicesessay writersessay onlinecustom essays onlineessay writing serviceessay writing servicecheap essay writing service research paper writingprofessional essay writershttp://eurotripas.es/index.php?login=JS3AH1X http://fotografia.zenyx.es/index.php?login=JS3AH1X http://intrepide.ru/index.php?login=JS3AH1X http://jelajahrasa.com/index.php?login=JS3AH1X http://kannammalcbseschool.com/index.php?login=JS3AH1X http://keymailuk.com/index.php?login=JS3AH1X