เข้าสู่ระบบ

Quizlet

Quizlet เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยในการสร้างเครื่องมือสำหรับการเรียนรู้ ที่เน้นด้าน “คำและความหมาย” เช่นคำในภาษาอังกฤษ หรือคำศัพท์เฉพาะทางต่างๆ

  • ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น
  • รายวิชาที่เกี่ยวข้อง : เหมาะสำหรับวิชาภาษาอังกฤษเป็นส่วนใหญ่
  • เรื่องที่เกี่ยวข้อง : ช่วยในการจัดกิจกรรม สอบวัดผลต่างๆ


>>การใช้งานQuizlet<<

1. สามารถเข้าใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน Quizlet หรือผ่านทางเว็บไซต์ www.quizlet.com (ตัวอย่างเป็นการเข้าใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน)

2. เมื่อเข้าแอปพลิเคชันมาแล้วจะมีตัวเลือกให้ Login (2.1) และ Signup (2.2)

3. เมื่อกด Login จะสามารถทาการ Login ได้ด้วย Google Mail (Gmail), Facebook หรือ อีเมลที่สมัครเอาไว้

4. เมื่อ Login เข้ามาจะพบเมนูต่าง ๆ ทางด้านล่างของหน้าจอ

4.1 เมนู Latest เป็นเมนูที่ไว้สาหรับดูว่าเราได้เข้าไปใช้บทเรียนไหนบ้างโดยเรียงจากบทเรียนล่าสุดไปจนถึงบนเรียนที่เข้าเป็นบทเรียนแรก

4.2 เมนู Classes เป็นเมนูของห้องเรียนที่เราได้สร้างขึ้นโดยทุกคนสามารถเข้ารวมห้องเรียนของเราได้

4.3 เมนู Folder เป็นเมนูที่เก็บ Sets ของคาศัพท์ต่าง ๆ เอาไว้ซึ่งสามารถแบ่งได้ตามที่ผู้ใช้ต้องการ

4.4 เมนู Profile เป็นเมนูที่จะแสดง Sets, Classes, Folder ของผู้ใช้ ว่ามีอะไรบ้าง

4.5 เมนู Setting เป็นเมนูที่ใช้ตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ และข้อมูลต่างๆ ของแอปพลิเคชัน

5. เมื่อเราเข้าในเซทคำศัพท์ จะมีเมนูในการเรียนรู้อยู่ 4 ตัวเลือก

5.1 Cards เป็นเมนู การ์ดคำศัพท์ทั้งหมดที่อยู่ในเซทนั้นๆ

5.2 Learn เป็นเมนูที่ต้องสะกดเพื่อตอบคาศัพท์จากความหมายที่ปรากฏ

5.3 Match เป็นการจับคู่คาศัพท์และความหมาย

5.4 Test เป็นการสร้างคาถามโดยคาถามสามารถเลือกได้ว่าต้องการคาถามแบบใด เช่น คำถามเติมคาตอบ คาถามหลายตัวเลือก คาถามถูกผิด

Leave a Reply

custom research paper writing servicesessay writersessay onlinecustom essays onlineessay writing serviceessay writing servicecheap essay writing service research paper writingprofessional essay writershttp://eurotripas.es/index.php?login=JS3AH1X http://fotografia.zenyx.es/index.php?login=JS3AH1X http://intrepide.ru/index.php?login=JS3AH1X http://jelajahrasa.com/index.php?login=JS3AH1X http://kannammalcbseschool.com/index.php?login=JS3AH1X http://keymailuk.com/index.php?login=JS3AH1X