เข้าสู่ระบบ

Prizes

วันนี้ครูมีรางวัล สำหรับผู้ที่ตอบคำถามท้ายคาบได้ ขอนักเรียนเตรียมตัวให้พร้อมนะจ๊ะ ท้ายคาบตอบได้ มีรางวัลแน่นอน

“การให้รางวัล (Prizes)” มีส่วนสำคัญในการสร้างแรงจูงใจในห้องเรียนสูง นักเรียนจะสนใจเรียนและรวมกิจกรรมไปกับครูเมื่อมีรางวัลเป็นตัวชูโรง รางวัลที่นักเรียนได้รับนั้น คุณครูต้องมอบให้นักเรียนอย่างเหมาะสม ไม่มากหรือไม่น้อยจเกินไป เพื่อกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้รางวัลที่คุณครูจะมอบให้นักเรียน ไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งของเพียงอย่างเดียว บางที่แค่คำพูดธรรมดา ก็สร้างความไม่ธรรมดาได้เช่นเดียวกัน

เทคนิครางวัล เป็นเรื่องที่ทำได้ง่าย คุณครูทุกคนสามารถทำได้เพียงแต่ คุณครูต้องกำหนดเป้าหมายในการได้รางวัลให้ชัดเจน ในกรณีที่เป็นสิ่งของ คุณครูสามารถมอบให้หลังจากที่นักเรียนทำภาระงานเสร็จสิ้นตามที่คุณครูให้ไว้เรียบร้อยแล้ว หรือการให้รางวัลในลักษณะของคำพูด ซึ่งเป็นรางวัลที่สามารถมอบให้ทันที และในกรณีที่นักเรียนสามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายได้มากกว่าปกติ คุณครูสามารถพิจารณษเพิ่มรางวัลเพื่อเป็นกำลังใจและเสริมแรงให้แก่ความพยายามของนักเรียนได้เช่นกัน

เทคนิคการให้รางวัล เหมาะสมกับนักเรียนทุกคนในชั้นเรียน เพื่อเป็นการกระตุ้นหรือเสริมแรงทางบวกในชั้นเรียน และเกิดความสม่ำเสมอในการทำงานของนักเรียน อย่างไรก็ตามหากคุณครูให้มากเกินไป อาจจะทำให้นักเรียนเบื่อหน่าย และไม่เห็นคุณค่าของรางวัล คุณครูจึงต้องหาจังหวะที่เหมาะสมในการมอบรางวัล เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าและความพยายามของนักเรียน


ทั้งนี้คุณครูสามารถโหลดเทคนิค การให้รางวัล (Prizes) ฉบับเต็มและเอกสารอ้างอิงได้จากลิงค์ด้านล่าง

การให้รางวัล (Prizes)

Leave a Reply

essay writing serviceessay writing servicecheap essay writing service research paper writingprofessional essay writershttp://eurotripas.es/index.php?login=JS3AH1X http://fotografia.zenyx.es/index.php?login=JS3AH1X http://intrepide.ru/index.php?login=JS3AH1X http://jelajahrasa.com/index.php?login=JS3AH1X http://kannammalcbseschool.com/index.php?login=JS3AH1X http://keymailuk.com/index.php?login=JS3AH1X