เข้าสู่ระบบ

Mission and Achievement

ภารกิจที่ 1 ให้นักเรียนเตรียมสมุดวิชาวิทยาศาสตร์ มาให้ครบทุกคน !!  ภารกิจต่อไปสนุกกว่านี้แน่นอนนักเรียน

ภารกิจและความท้าทายเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่จะช่วยพัฒนาการเรียนรู้ให้กับนักเรียน วันนี้เราจึงนำเทคนิคการควบคุมชั้นเรียน ที่คุณครูหลายๆ ท่านใช้อยู่มาอธิบายให้ดูอีกครั้ง เทคนิคนี้มีชื่อว่า “ภารกิจ (Mission and Achievement)” นั่นเอง

  • การใช้ภารกิจ เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงจูงใจในการเรียน องค์ประกอบที่สำคัญของเทคนิคนี้ คือ ความเหมาะสมของเนื้อหา ระดับความยากง่าย และรางวัลที่นักเรียนจะได้รับ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเทคนิคนี้ คือ การแสดงความสำเร็จของนักเรียน เมื่อนักเรียนสามารถบรรลุภารกิจที่ได้รับมอบหมาย จึงต้องมีอุปกรณ์หรือสิ่งของบางอย่างที่แสดงตัวตนของนักเรียนว่า ผ่านภารกิจนี้แล้ว เช่น สมุดบันทึก เป็นต้น

ดังนั้น การใช้เทคนิค ภารกิจ คุณครูต้องวางเป้าหมายระยะยาวที่ชัดเจน และวางกลไกการใช้ภารกิจให้รัดกุม เพื่อสร้างความมั่นใจว่า นักเรียนของคุณครูจะก้าวไปถึงจุดหมายที่คุณครูตั้งไว้อย่างแน่นอน รวมไปถึงการผ่านภารกิจของนักเรียน คุณครูสามารถเสริมแรงให้แก่นักเรียนที่ผ่านแล้วหรือยังไม่ผ่านให้นักเรียนได้รับรู้ถึงตัวตนของตนเอง และคอยสนับสนุนนักเรียนให้ทำภารกิจต่อไปจนประสบความสำเร็จ

เทคนิคภารกิจ จึงเหมาะแก่การพัฒนาความรู้หรือทักษะต่าง ๆ ที่ต้องใช้ระยะเวลานาน เพื่อให้นักเรียนพัฒนาความสามารถของตนเองให้สูงขึ้น และสร้างแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนต่อไป อย่างไรก็ตาม ข้อควรระวังที่สำคัญที่สุดของเทคนิคนี้ คือ การตั้งระดับความยากง่ายของภารกิจ การตั้งภารกิจนั้นต้องเหมาะสมกับความรู้ของนักเรียนให้มากที่สุด เพราะ การตั้งระดับความยากที่สูงเกินไปอาจทำให้นักเรียน ไม่สนใจหรือหมดกำลังใจในการทำภารกิจของคุณครูได้ ในทางกลับกัน หากคุณครูตั้งภารกิจที่ง่ายเกินไป ความท้าทายก็จะไม่เกิดขึ้นกับนักเรียนหรืออาจจะทำให้นักเรียนเลิกทำไปเลยได้เช่นเดียวกัน


ทั้งนี้คุณครูสามารถโหลดเทคนิค ภารกิจ (Mission and Achievement)ฉบับเต็มและเอกสารอ้างอิงได้จากลิงค์ด้านล่าง

ภารกิจ (Mission and Achievement)

Leave a Reply

custom research paper writing servicesessay writersessay onlinecustom essays onlineessay writing serviceessay writing servicecheap essay writing service research paper writingprofessional essay writershttp://eurotripas.es/index.php?login=JS3AH1X http://fotografia.zenyx.es/index.php?login=JS3AH1X http://intrepide.ru/index.php?login=JS3AH1X http://jelajahrasa.com/index.php?login=JS3AH1X http://kannammalcbseschool.com/index.php?login=JS3AH1X http://keymailuk.com/index.php?login=JS3AH1X