เข้าสู่ระบบ

Math Flash Cards

แอปพลิเคชันสำหรับครูคณิตศาสตร์ เหมาะสมสำหรับเด็กที่ต้องการพัฒนาความเร็ว ในการคิดคำนวณ ทั้งนี้แอปพลิเคชัน สามารถระบุคะแนน แต่ระบุข้อที่ผิดพลาดเพื่อการปรับปรุงและพัฒนานักเรียนได้ แอปพลิเคชันออกแบบมาให้มีฟังก์ชั่นคำถาม 4 ฟังก์ชั่น คือ การบวก, การลบ, การคูณและการหาร นักเรียนสามารถฝึกฝนการทำแบบทดสอบตามที่ตนต้องการได้ตลอดเวลา

  • ระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนต้น
  • รายวิชาที่เกี่ยวข้อง : คณิตศาสตร์
  • เรื่องที่เกี่ยวข้อง : การคำนวณ

>>การใช้งานโปรแกรม Math Flash Cards<<

1. หน้าจอเริ่มต้นของแอปพลิเคชัน Math Flash Cards (ซ้าย)

2. หน้าจอตั้งค่าของแอปพลิเคชัน คุณครูสามารถเลือกฟังก์ชั่นต่าง ๆ ได้จากหน้าจอนี้ (ขวา)

 

 

 

 

 

 

 


>>ตัวอย่างแบบทดสอบ การบวก การลบ การคูณ และการหาร<<

Leave a Reply

custom research paper writing servicesessay writersessay onlinecustom essays onlineessay writing serviceessay writing servicecheap essay writing service research paper writingprofessional essay writershttp://eurotripas.es/index.php?login=JS3AH1X http://fotografia.zenyx.es/index.php?login=JS3AH1X http://intrepide.ru/index.php?login=JS3AH1X http://jelajahrasa.com/index.php?login=JS3AH1X http://kannammalcbseschool.com/index.php?login=JS3AH1X http://keymailuk.com/index.php?login=JS3AH1X