เข้าสู่ระบบ

Levels and Point

เด็กชายเอ ส่งการบ้านครบถ้วน เอาไปเลย 5 คะแนน ส่วนเด็กชายบี ส่งงานครบแถมถูกต้อง เอาไป 10 คะแนน เลเวลอัพ !!!

เทคนิคน่าสนุกที่กล่าวไปในข้างตน เป็นเทคนิคที่จะช่วยกระตุ้นให้เด็กนักเรียนของเราตื่นเต้นและท้าทายไปกับการเรียนรู้ของคุณครู เทคนิคนี้มีชื่อว่า “ระดับขั้นและคะแนน (Levels and Points)” เทคนิคนี้ใช้อย่างไร และมันสร้างผลกระทบในห้องเรียนของคุณครูด้วยหรือไม่ เราจะพาไปรู้จักกับเทคนิคนี้กัน

การใช้ลำดับขั้นและคะแนนนั้น มีจุดประสงค์หลักเพื่อแบ่งความสามารถของนักเรียนออกเป็นขั้น เพื่อให้คุณครูมอบหมายภาระงานและคะแนนความก้าวหน้าของนักเรียนได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับนักเรียนและคุณครูสามารถผสมผสานเทคนิคนี้ร่วมกับเทคนิคอื่นๆ ได้ เช่น Peer-Teaching หรือ Group Teaching เป็นต้น และที่สำคัญ คุณครูต้องคำนึงถึงระดับความสามารถของนักเรียน และต้องแบ่งให้ชัดเจน เป็นธรรม

  •  การใช้เทคนิค ลำดับขั้นและคะแนนไม่ใช่เรื่องยาก คุณครูสามารถใช้แบ่งประเมินผลการเรียน เช่น แบบทดสอบก่อนเรียนหรือข้อสอบวินิจฉัย (Diagnostic Test) เป็นต้น เพื่อแบ่งนักเรียน ออกเป็น 3-4กลุ่ม โดยประมาณ และเพื่อสอดคล้องกับลำดับขั้น คุณครูต้องวางระบบการเลื่อนขั้นให้นักเรียนด้วย เช่น หากเด็กชายต้อง เก็บคะแนนสะสมครบ 100 คะแนน เด็กชายต้องจะผ่านขึ้นไประดับที่ 2 เป็นต้น

เทคนิคลำดับขั้นและคะแนนเหมาะสำหรับนักเรียนทุก ๆ คน และสามารถใช้เพื่อจับคู่เด็กนักเรียนที่เก่งและเรียนรู้ช้า เพื่อให้เกิดความร่วมมือในห้องเรียนได้ และยังส่งผลให้นักเรียนได้ตระหนักรู้ในความสามารถของตนเอง

อย่างไรก็ตาม เทคนิคนี้ต้องอาศัยการติดตามและประเมินผลค่อนข้างบ่อย ต้องเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คุณครูมั่นใจว่านักเรียนกำลังพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และการให้เด็กนักเรียนที่เก่งสอนเด็กที่เรียนรู้ช้า คุณครูอาจจะต้องควบคุมอย่างใกล้ชิด เพื่อลดความรู้สึกกดทับระหว่างนักเรียนด้วยกัน


ทั้งนี้คุณครูสามารถโหลดเทคนิค ลำดับขั้นและคะแนน (Level and Point) ฉบับเต็มและเอกสารอ้างอิงได้จากลิงค์ด้านล่าง

ลำดับขั้นและคะแนน (Level and Point)

Leave a Reply

essay writing serviceessay writing servicecheap essay writing service research paper writingprofessional essay writershttp://eurotripas.es/index.php?login=JS3AH1X http://fotografia.zenyx.es/index.php?login=JS3AH1X http://intrepide.ru/index.php?login=JS3AH1X http://jelajahrasa.com/index.php?login=JS3AH1X http://kannammalcbseschool.com/index.php?login=JS3AH1X http://keymailuk.com/index.php?login=JS3AH1X