เข้าสู่ระบบ

Leaderboard

มาดูกันดีกว่าว่าห้องไหนกันที่มีคะแนนสูงสุดประจำสัปดาห์นี้

เทคนิคการเสนอความก้าวหน้าของนักเรียนโดยแสดงผลออกเป็นกระดานคะแนน หรือที่เรียกว่า “เทคนิคกระดานผู้นำ (Leaderboard)” ใช้ในการชี้ความก้าวหน้าและแสดงความสำเร็จของนักเรียนภายในห้องเรียน

กระดานผู้นำถูกประยุกต์ใช้มาจาก กระดานคะแนน (Score board) ใช้ในการแข่งขันระหว่างนักเรียนและใช้เพื่อสนับสนุนการทำงานเป็นทีมของนักเรียน

  • การใช้งานกระดานผู้นำ เริ่มจากครูทำตารางคะแนนรายบุคคลหรือรายกลุ่มของนักเรียนไว้ และอัพเดทคะแนนให้นักเรียนทราบ เพื่อให้นักเรียนรู้สถานะของตนเองในชั้นเรียน เมื่อนักเรียนได้ทราบคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กระดานผู้นำ (Leaderboard) อาจทำให้เกิดแรงกระตุ้นหรือแรงจูงใจบางอย่างที่จะช่วยให้นักเรียนของคุณครูสามารถพาตัวเองจากท้ายตารางสู่หัวตารางได้

สามารถใช้ได้ในระยะสั้นรายคาบและระยะยาวในการวัดพัฒนาการของนักเรียนได้เช่นกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น คุณครูควรมีความสม่ำเสมอในการใช้งาน ในการประกาศคะแนน และระมัดระวังการกระทบกระทั่งที่เกิดขึ้นเรื่องความยุติธรรมในการให้คะแนน คุณครูจำเป็นต้องหาคำตอบหรือคำอธิบายเกี่ยวกับคะแนนของนักเรียนให้ชัดเจน เพื่อขจัดข้อสงสัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากการให้คะแนนของคุณครูได้


ใครที่สนใจจะนำเทคนิคนี้ไปใช้สามารถที่จะโหลดเทคนิคกระดานผู้นำ (Leaderboard) ฉบับเต็มและเอกสารอ้างอิงได้จากลิงค์ต่อไปนี้ กระดานผู้นำ (Leaderboard)

Leave a Reply

essay writersessay onlinecustom essays onlineessay writing serviceessay writing servicecheap essay writing service research paper writingprofessional essay writershttp://eurotripas.es/index.php?login=JS3AH1X http://fotografia.zenyx.es/index.php?login=JS3AH1X http://intrepide.ru/index.php?login=JS3AH1X http://jelajahrasa.com/index.php?login=JS3AH1X http://kannammalcbseschool.com/index.php?login=JS3AH1X http://keymailuk.com/index.php?login=JS3AH1X