เข้าสู่ระบบ

Leader Classroom

วันนี้หัวหน้าห้องก็คือ…

เทคนิคที่จะนำเสนอต่อไปนี้มีชื่อว่า “การสร้างผู้นำในชั้นเรียน (Leader Classroom)” เหมาะสำหรับชั้นเรียนนักเรียนเกี่ยงกันเป็นหัวหน้าห้อง อาจเป็นเพราะ คิดว่างานหนัก หรือไม่กล้าแสดงความเห็น ขาดภาวะความเป็นผู้นำ

วิธีการใช้เทคนิคในชั้นเรียนสามารถทำได้ง่ายนั่นคือการสลับให้นักเรียนแต่ละคนได้ทำหน้าที่หัวหน้าห้องหรือรองหัวหน้าห้องในแต่ละคาบเรียน เพื่อช่วยให้มีความกล้าแสดงออกในทางที่ดีมากยิ่งขึ้น และช่วยลดพฤติกรรมก่อกวนลง เนื่องจากเมื่อตนเองมาเป็นหัวหน้าห้องแล้ว ต้องทำหน้าที่ต้องคอยดูแลเพื่อน ๆ ร่วมห้องเรียน


ทั้งนี้คุณครูสามารถโหลดเทคนิค การสร้างผู้นำในชั้นเรียน (Leader Classroom) ฉบับเต็มและเอกสารอ้างอิงได้จากลิงค์ต่อไปนี้ การสร้างผู้นำในชั้นเรียน (Leader Classroom) 

Leave a Reply

custom research paper writing servicesessay writersessay onlinecustom essays onlineessay writing serviceessay writing servicecheap essay writing service research paper writingprofessional essay writershttp://eurotripas.es/index.php?login=JS3AH1X http://fotografia.zenyx.es/index.php?login=JS3AH1X http://intrepide.ru/index.php?login=JS3AH1X http://jelajahrasa.com/index.php?login=JS3AH1X http://kannammalcbseschool.com/index.php?login=JS3AH1X http://keymailuk.com/index.php?login=JS3AH1X