เข้าสู่ระบบ

Graph Writer

สำหรับโปรแกรมนี้ที่มีชื่อว่า “โปรแกรม Graph Writer” มันเป็นโปรแกรมสำหรับใช้เขียนกราฟจากสมการ สามารถใส่ค่าตัวแปรและกำหนดค่าสมการเชิงเส้นรูปแบบต่างๆได้ ซึ่งการเขียนกราฟจากสมการแนวนี้เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตร์ในช่วงมัธยมศึกษาตอนต้น โดยที่โปรแกรมจะสามารถช่วยให้เด็กนักเรียนสามารถเข้าใจในรูปแบบการแก้สมการและการนำค่าตัวแปรต่างๆมาเขียนเป็นกราฟได้ง่ายขึ้น

ภายในโปรแกรมมีฟังก์ชันสำหรับการเขียนกราฟได้ถึง 2 รูปแบบ คือกราฟเส้นตรงและกราฟแบบพาราโบลา สามารถกำหนดตัวเลขของค่าตัวแปร a, b และ c ในแต่ละสมการได้อย่างละเอียด นอกจากนี้โปรแกรม Graph Writer ยังมีฟังก์ชันสำหรับการกำหนดสีต่างๆ บนกราฟได้อย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็นสีของแกน X แกน Y, สีของเส้นกริด, สีของเส้นกราฟ รวมถึงสีพื้นหลังของกราฟได้อีกด้วย

  • ระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนต้น
  • รายวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิชาคณิตศาสตร์
  • เรื่องที่เกี่ยวข้อง : เรื่องคู่อันดับและกราฟ, สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว, สมการเชิงเส้นสองตัวแปร

>>การใช้งานโปรแกรม Graph Writer<<

1. ฟังชันก์หลักของโปรแกรมมีสองตัวเลือก คือกราฟเส้นตรง และกราฟพาราโบลา

2. หน้าจอกำหนดค่า M และ C

3. เมื่อกำหนดค่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว เส้นกราฟจะปรากฎขึ้นบนกราฟส่วนนี้


>>ตัวอย่างการใช้งานโปรแกรม<<

กำหนดค่า M และ C แล้วกดปุ่ม “เขียนกราฟ”

กราฟเส้นตรงจะปรากฎขึ้น

Leave a Reply

custom research paper writing servicesessay writersessay onlinecustom essays onlineessay writing serviceessay writing servicecheap essay writing service research paper writingprofessional essay writershttp://eurotripas.es/index.php?login=JS3AH1X http://fotografia.zenyx.es/index.php?login=JS3AH1X http://intrepide.ru/index.php?login=JS3AH1X http://jelajahrasa.com/index.php?login=JS3AH1X http://kannammalcbseschool.com/index.php?login=JS3AH1X http://keymailuk.com/index.php?login=JS3AH1X