เข้าสู่ระบบ

Exit Ticket

เขียนคำตอบลงในกระดาษและส่งมาด้านหน้าได้เลย!!!

เราขอนำเสนอเทคนิคการตรวจสอบความคิดและความเข้าใจของนักเรียนก่อนจะหมดคาบเรียน เป็นการใช้ในการตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน (CFU)ของนักเรียนในช่วงท้ายคาบ เทคนิคนี้ชื่อว่า “Exit Ticket”

Exit Ticket เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้รู้ว่าได้เรียนรู้อะไรจากคาบเรียน โดยจะทำในช่วงท้ายคาบเรียน เพื่อตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน เพื่อจะช่วยให้คุณครูนำไปวางแผนการสอนคาบต่อไปได้มีประสิทธิภาพ

  • วิธีการใช้งาน คือ ครูเขียนคำถาม 3-5 ข้อ ในที่นักเรียนเห็นได้ชัดเจน โดยคำถามที่เป็นทักษะ หรือกรอบความคิด ที่เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ของคาบเรียน และให้นักเรียนเขียนคำตอบหรือแสดงความคิดเห็นลง Tickets หรือกระดาษ ส่งมาให้กับครู โดยคุณครูควรทำให้นักเรียนเข้าใจว่าไม่มีผลต่อคะแนนของตนเอง

กิจกรรมนี้ช่วยในการประเมินความเข้าใจของนักเรียนก่อนจบคาบเรียน เหมาะสมสำหรับการทดสอบระดับความรู้เบื้องต้นหรือความรู้สึกที่นักเรียนมีต่อคาบเรียนนั้น ๆ โดยการอ่าน Exit ticket จะช่วยครูให้เห็นประเด็นที่นักเรียนเข้าใจและไม่เข้าใจ และประเด็นที่น่าสนใจที่สามารถนำมาต่อเนื่องกับเนื้อหาในคาบถัดไปได้ และในคาบหน้าสามารถที่จะเริ่มคาบโดยใช้ Entrance Ticket ได้


ทั้งนี้คุณครูสามารถโหลดเทคนิค บัตรออกนอกห้อง (Exit Ticket) ฉบับเต็มและเอกสารอ้างอิงได้จากลิงค์ต่อไปนี้ บัตรออกนอกห้อง (Exit Ticket)

Leave a Reply

essay writing serviceessay writing servicecheap essay writing service research paper writingprofessional essay writershttp://eurotripas.es/index.php?login=JS3AH1X http://fotografia.zenyx.es/index.php?login=JS3AH1X http://intrepide.ru/index.php?login=JS3AH1X http://jelajahrasa.com/index.php?login=JS3AH1X http://kannammalcbseschool.com/index.php?login=JS3AH1X http://keymailuk.com/index.php?login=JS3AH1X