เข้าสู่ระบบ

Dip Stick

เยี่ยมมากนักเรียน ใครเข้าใจแล้วให้ชูนิ้วโป้งขึ้น !!!

วันนี้เราจะมาแนะนำเทคนิคการตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนที่คุณครูทุกคนสามารถทำได้ง่าย และสามารถตรวจสอบความเข้าใจ (Check for Understanding: CFU) ของนักเรียนได้ทันที เทคนิคนี้มีชื่อว่า “ยกนิ้วกันเถอะ (Dip Stick)” เทคนิคนี้ใช้ยังไง มาเรียนรู้ไปพร้อมกันได้เลย

Dip Stick เป็นเครื่องมือที่ช่วยตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน (Check for Understanding: CFU) โดยการมอบหน้าที่ให้นักเรียนประเมินตนเอง คุณครูสามารถตรวจสอบและย้อนกลับไปอธิบายเนื้อหาที่นักเรียนไม่เข้าใจได้ทันที เช่น การใช้การ์ดสี เพื่อช่วยระบุความเข้าใจของนักเรียน หรือการยกนิ้วโป้งของนักเรียนเอง เพื่อแสดงความเข้าใจของนักเรียน เป็นต้น

เทคนิค Dip Stick เหมาะสำหรับการตรวจสอบความเข้าใจและสภาวะทางอารมณ์ของนักเรียนในชั้นเรียน หรือพัฒนาไปจนถึงรูปแบบการเรียนรู้ (Learning Style) ของนักเรียน ทั้งนี้ คุณครูควรวางแผนการใช้ Dip Stick ให้ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่วงสาระสำคัญของเรื่องนั้นๆ เพื่อให้คุณครูแน่ใจว่า นักเรียนจะได้รับความรู้ที่สำคัญไปจริงๆ

อย่างไรก็ตาม วิธีนี้มีความแม่นยำที่ไม่สูงมากนัก ใช้ในการประเมินภาพรวมในห้องแบบคร่าวๆ ได้ เนื่องจากนักเรียนบางคนอาจจะยกตามเพื่อนหรืออาย ทำให้ผลที่ได้ไม่ตรงต่อความเป็นจริง ดังนั้นคุณครูต้องสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายและไว้วางใจให้แก่นักเรียนควบคู่กันไป (อาจจะเริ่มจากให้นักเรียนทุกคนหลับตาและยกนิ้วก่อนในช่วงแรก) ที่สำคัญ คุณครูต้องวางกรอบในการประเมินที่ชัดเจนและปฏิบัติอย่างเป็นประจำ จะส่งผลให้ เทคนิค Dip Stick มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


ทั้งนี้คุณครูสามารถโหลดเทคนิค ยกนิ้วกันเถอะ (Dip Stick) ฉบับเต็มและเอกสารอ้างอิงได้จากลิงค์ด้านล่าง

ยกนิ้วกันเถอะ (Dip Stick)

Leave a Reply

essay writing serviceessay writing servicecheap essay writing service research paper writingprofessional essay writershttp://eurotripas.es/index.php?login=JS3AH1X http://fotografia.zenyx.es/index.php?login=JS3AH1X http://intrepide.ru/index.php?login=JS3AH1X http://jelajahrasa.com/index.php?login=JS3AH1X http://kannammalcbseschool.com/index.php?login=JS3AH1X http://keymailuk.com/index.php?login=JS3AH1X