เข้าสู่ระบบ

Crocodile Physics 605

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เหมาะสำหรับการใช้สอนวิทยาศาสตร์ในเรื่องที่เกี่ยวกับฟิสิกส์

 • ระดับชั้น : มัธยมต้นทุกระดับชั้น (มัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3)
 • รายวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิชาวิทยาศาสตร์
 • เรื่องที่เกี่ยวข้อง : การต่อวงจรไฟฟ้าและการต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ภาพที่เกิดจากเลนส์, กระจก แรงและการเคลื่อนที่


Icon ของโปรแกรม Crocodile Physics 605


>>การใช้งาน Crocodile Physics 605<<

1. เปิดโปรแกรมเพื่อใช้งาน จะพบกับหน้าต่างดังภาพ ด้านซ้ายมือของหน้าต่างจะพบกับ แถบเครื่องมือ Content แบ่งตามเรื่องต่าง ๆ เช่น การต่อวงจรไฟฟ้า การมองเห็น แรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน ฯลฯ

2. สำหรับการใช้งานโปรแกรม (**อธิบายขั้นตอนการใช้งานของการต่อวงจรไฟฟ้า

 • ขั้นแรกคลิกไปที่ Circuits ที่ด้านซ้ายมือของหน้าต่างในส่วนของContent
 • กดเลือก Basic circuits (การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย)
 • จะปรากฏหน้าต่างและเครื่องมือในการใข้งานขึ้นมา
 • วิธีการใช้งานสามารถอ่านข้อมูลการใช้งานโปรแกรมได้ที่ กรอบด้านล่างของหน้าต่างคลิกลูกศรไปทางขวาการใช้งาน)

3. สามารถเลือกต่อวงจรได้เป็น 2 แบบ คือ

แบบที่ 1 รูปภาพจำลองอุปกรณ์ในวงจรไฟฟ้า (นักเรียนสามารถเห็นภาพและเข้าใจได้ง่าย)

แบบที่ 2 รูปสัญลักษณ์อุปกรณ์ในวงจรไฟฟ้า

* หมายเหตุ รูปแบบวงจรทั้งสองแบบทั้งภาพจำลองอุปกรณ์ในวงจรไฟฟ้าและสัญลักษณ์อุปกรณ์ในวงจรไฟฟ้าสามารถที่จะใช้ร่วมกันได้

 • วิธีการต่อวงจรคือกดคลิก 1 ครั้งจากภาพอุปกรณ์ในวงจรไฟฟ้าที่ต้องการและคลิกเม้าค้างเพื่อลากออกมาวางยังตำแหน่งที่ต้องการ
 • ทำซ้ำดังขั้นตอนการแรกในการนำอุปกรณ์ออกมายังหน้าต่างการใช้งาน
 • เมื่อต้องการทำให้แต่ละอุปกรณ์เชื่อมกัน ให้เชื่อมต่อวงจรด้วยการคลิก 1 ครั้งที่ขั้วของอุปกรณ์และกดลากเพื่อเชื่อมเส้นของแต่ละอุปกรณ์เข้าหากัน
 • เมื่อเชื่อมวงจรเข้าหากันจนหมดจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ภาพหรือสัญลักษณ์ของหลอดไฟ คือ เปลี่ยนเป็นสีเหลือง (ไฟติด)

4. การต่อวงจรไฟฟ้าแบบรูปภาพจำลองอุปกรณ์ไฟฟ้า (ต่อครบวงจร/วงจรปิด-ไฟติด)

5. การต่อวงจรไฟฟ้าแบบสัญลักษณ์อุปกรณ์ไฟฟ้า (ต่อครบวงจร เพิ่มสวิตช์ไฟ/ทำวงจรเปิด-ไฟไม่ติด)

Leave a Reply

essay writersessay onlinecustom essays onlineessay writing serviceessay writing servicecheap essay writing service research paper writingprofessional essay writershttp://eurotripas.es/index.php?login=JS3AH1X http://fotografia.zenyx.es/index.php?login=JS3AH1X http://intrepide.ru/index.php?login=JS3AH1X http://jelajahrasa.com/index.php?login=JS3AH1X http://kannammalcbseschool.com/index.php?login=JS3AH1X http://keymailuk.com/index.php?login=JS3AH1X