เข้าสู่ระบบ

Count Down

การนับถอยหลังเป็นการกำหนดเวลาในการดำเนินกิจกรรมในชั้นเรียน บ่อยครั้งที่นักเรียนของเรามีพฤติกรรมก่อกวนชั้นเรียน ทั้งหยอกล้อ เล่นกับเพื่อนหรือแม้กระทั่งนอนหลับ เทคนิคการนับถอยหลัง (Count Down) จะมาช่วยคุณครูอย่างไร มาดูกันเลย

  • การใช้เทคนิคการนับถอยหลัง (Count Down) นั้นแสนจะง่ายซึ่งคุณครูทุกท่านสามารถทำได้ในทันที โดยเทคนิคการนับถอยหลัง (Count Down) แบ่งรูปแบบการใช้ไว้คราว ๆ 2 แบบหลัก ๆ คือ

1) การนับถอยหลัง โดยการใช้สัญญาณมือ เพลง กริ่ง เพื่อให้นักเรียนตื่นตัว และกลับมาสนใจกับคุณครูหน้าห้องเรียนมากขึ้น เช่น การใช้เสียงเพลงก่อนเริ่มเรียน การใช้นาฬิกาจับเวลาในการทำกิจกรรม อย่างไรก็ตาม เทคนิคการนับถอยหลัง (Count Down) จะได้ผลหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการตั้งเงื่อนไขของคุณครูเองด้วย เช่น หากครูนับถอยหลัง ครบ 3 รอบ นักเรียนจะได้รับการบ้านเพิ่ม 3 ข้อ เป็นต้น ที่สำคัญ คุณครูต้องเข้มงวดกับกฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้ เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และปฏิบัติกฎเกณฑ์นั้นให้เป็นกิจวัตรของห้องเรียน

2) การนับไปเรื่อยๆ คุณครูจำเป็นต้องตั้งกติกากับนักเรียนให้ชัดเจน เช่น ถ้าคุณครูนับถึง 5 นักเรียนทุกคนในห้องจะต้องนิ่ง เตรียมพร้อมสำหรับการเรียน ถ้านับ เกินไปเท่าไหร่ การบ้านจะเพิ่มตามจำนวนที่เกิน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม คุณครูควรมอบโอกาสในการแก้ตัวให้แก่นักเรียน เช่น ถ้านักเรียนสามารถปรับปรุงตัวระหว่างคาบได้ดีหรือตอบคำถามของคุณครูได้ คุณครูสามารถลดหย่อนหรือนำคะแนนเหล่านี้มาทดแทนได้เช่นเดียวกัน 

โดยส่วนใหญ่แล้วเทคนิคการนับถอยหลัง (Count Down) จะเหมาะสำหรับนักเรียนที่กำหนดมีพฤติกรรมที่ไม่พึ่งประสงค์และสามารถใช้งานได้เร็ว ทำให้คุณครูสามารถดึงหรือควบคุมชั้นเรียนได้ดี การควบคุมชั้นเรียนโดยใช้ เทคนิคการนับถอยหลัง (Count Down) นั้นจะมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อเมื่อคุณครูต้องวางแผนและกำหนดกติกาหรือกฎเกณฑ์ให้ชัดเจน เพื่อที่นักเรียนจะได้รับรู้และปฏิบัติตามได้ถูกต้อง เพื่อให้คุณครูสามารถดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ต่อไปได้

Leave a Reply

essay writing serviceessay writing servicecheap essay writing service research paper writingprofessional essay writershttp://eurotripas.es/index.php?login=JS3AH1X http://fotografia.zenyx.es/index.php?login=JS3AH1X http://intrepide.ru/index.php?login=JS3AH1X http://jelajahrasa.com/index.php?login=JS3AH1X http://kannammalcbseschool.com/index.php?login=JS3AH1X http://keymailuk.com/index.php?login=JS3AH1X