เข้าสู่ระบบ

Assign Special Role

คุณครูหลายท่านเคยหรือไม่ ที่นักเรียนของคุณครูก่อกวนหรือแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในชั้นเรียน เพียงเพราะว่านักเรียนไม่รู้จักหน้าที่ของตนเองหรือความรับผิดชอบในชั้นเรียนของตน ครั้งนี้ เราจะมาแนะนำ เทคนิคการควบคุมชั้นเรียนที่น่าสนใจอีก 1 เทคนิค นั้นก็คือ “เทคนิคการมอบหมายหน้าที่พิเศษ (Assign Special Role)”

การใช้งานเทคนิคนี้ไม่ยุ่งยาก เพียงแต่คุณครูต้องสังเกตพฤติกรรมนักเรียนหรือกลุ่มในชั้นเรียนของคุณครูเองก่อนเป็นลำดับแรก เพื่อระบุนักเรียนหรือกลุ่มที่มีพฤติกรรมก่อกวนชั้นเรียนก่อน หลังจากนั้นคุณครูจึงมอบหมายหน้าที่พิเศษหรือความรับผิดชอบอื่น ๆ ให้แก่นักเรียนกลุ่มนั้น เช่น มอบหมายหน้าที่ให้แก่นักเรียนที่ชอบเดินในชั้นเรียน ให้ดูแลความเรียบร้อยเพื่อน ๆ ในชั้นเรียนและสามารถเดินดูได้ต่อเมื่อทำงานเสร็จเรียบร้อย ทั้งนี้หากนักเรียนสามารถดูแลเพื่อนได้ดี นักเรียนจะได้รับรางวัลตอบแทน

เทคนิคนี้เหมาะสำหรับนักเรียนทั้งห้องเรียน ส่วนใหญ่จะเป็นการยับยั้งพฤติกรรมก่อกวนชั้นเรียน และสร้างความรับผิดชอบในหน้าที่ของคนได้ดีและยังพัฒนาให้นักเรียนรู้สึกเป็นเจ้าของชั้นเรียนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้คุณครูต้องอธิบายเงื่อนไขการหน้าที่พิเศษให้ชัดเจน เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเองได้ เพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนก่อกวนชั้นเรียนหรือเรียกร้องความสนใจซ้ำสอง


ทั้งนี้คุณครูสามารถโหลดเทคนิค การมอบหมายหน้าที่พิเศษ (Assign Special Role) ฉบับเต็มและเอกสารอ้างอิงได้จากลิงค์ด้านล่าง

มอบหมายหน้าที่พิเศษ (Assign Special Role)

Leave a Reply

essay writing serviceessay writing servicecheap essay writing service research paper writingprofessional essay writershttp://eurotripas.es/index.php?login=JS3AH1X http://fotografia.zenyx.es/index.php?login=JS3AH1X http://intrepide.ru/index.php?login=JS3AH1X http://jelajahrasa.com/index.php?login=JS3AH1X http://kannammalcbseschool.com/index.php?login=JS3AH1X http://keymailuk.com/index.php?login=JS3AH1X