เข้าสู่ระบบ

Affirmative Checking

คุณครูหลายคนอาจเคยมีความรู้สึกว่า ถึงแม้เราจะ CFU ไปแล้ว แต่ก็ยังไม่มั่นใจว่าการ CFU นั้นจะเพียงพอ และอยากจะได้อะไรมาช่วยยืนยันผลการ CFU นั้นอีกที วันนี้เรามีอีกเทคนิคมานำเสนอ

          Affirmative Checking หรือการตรวจสอบยืนยัน เป็นเครื่องมือชิ้นสุดท้ายในการสังเกตการณ์เพื่อ CFU รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนกระตือรือร้นมากขึ้น สามารถทำได้โดยการสอดแทรกเนื้อหาพิเศษเฉพาะลงในบทเรียน และกวดขันให้นักเรียนต้องสามารถผ่านเนื้อหานั้นไปได้อย่างเข้มงวด ซึ่งจะสามารถผ่านได้เมื่อนักเรียนทำงานได้ถูกต้อง ครบถ้วน และยั่งยืน ก่อนที่จะก้าวไปสู่เนื้อหาขั้นต่อไป

          การสอดแทรกการตรวจสอบยืนยันนี้ทำได้ได้หลายวิธีทั้งในการทำกิจกรรมหรือในบทเรียน อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตที่ควรพิจารณาเพื่อจะมั่นใจได้ว่าจะสามารถใช้เทคนิคนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังต่อไปนี้

  • จุดตรวจสอบ (Check point) ควรเป็นจุดที่สามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว
  • การตรวจสอบที่ไม่พร้อมกันเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นแน่นอน เพราะในความเป็นจริงแล้วนักเรียนแต่ละคนจะทำงานเสร็จไม่พร้อมกัน คุณครูสามารถตรวจสอบงานของคนที่ทำเสร็จก่อนและให้เขาผ่านไปยังขั้นต่อไปได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้นักเรียนเสร็จพร้อมกันทั้งหมด
  • การตรวจสอบยืนยันนี้สามารถใช้เป็นเครื่องมือโดยชอบธรรมที่จะให้ “งานเสริม” ในกรณีที่ผู้เรียนรายใดไม่สามารถผ่านจุดตรวจสอบหรือผ่านในระดับที่ยังไม่ถึงเกณฑ์ได้
  • คุณครูสามารถตรวจสอบได้เร็วขึ้นโดยรวมเอาการตรวจสอบยืนยันเข้ากับ Show me โดยให้ผู้เรียนชูงานที่ทำเสร็จแล้วขึ้นและครูเดินตรวจไป (คล้าย ๆ วิธีของอ.อุ๊)

TIPs

          การตรวจสอบยืนยันนักเรียน 30-40 คนในชั้นเรียนนั้นเป็นจำนวนที่ไม่น้อยเลย ซึ่งแม้จะมีเทคนิคมากมายที่เข้ามาช่วยให้การตรวจสอบยืนยันนี้ดำเนินไปอย่างราบรื่น แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าอาจมีนักเรียนหลายคนที่ต้องนั่งเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ในขณะรอรับการตรวจสอบระหว่างที่ครูตรวจสอบงานของคนอื่นอยู่ ซึ่งอาจทำให้พวกเขาเบื่อหรืออึดอัดได้

          ดังนั้นเราจึงเสนอตัวช่วยให้กับคุณครู ซึ่งก็คือแรงงานของนักเรียนนั่นเอง เพราะการตรวจสอบยืนยันไม่จำเป็นต้องทำด้วยตัวของครูเองเสมอไป ตัวนักเรียนเองสามารถตรวจสอบยืนยันงานของตัวเองหรือแม้แต่ของเพื่อนคนอื่นเพื่อช่วยแบ่งแรงจากครูได้

ข้อควรระวัง

  • นักเรียนที่จะมาช่วยเป็นผู้ตรวจสอบนั้นต้องมั่นใจว่าได้เกิดการเรียนรู้ขึ้นจริงก่อนที่เขาจะไปดำเนินการตรวจสอบผู้อื่น
  • เมื่อให้นักเรียนเป็นผู้ช่วยตรวจสอบแล้ว คุณครูต้องมั่นใจว่านักเรียนจะได้ตรวจสอบในมาตรฐานเดียวกับที่คุณครูตรวจสอบเอง และกรณีนี้อาจเกิดการที่คุณครูไม่ได้รับข้อมูลที่แท้จริงจากการแอบช่วยเหลือกันของนักเรียนได้

          ซึ่งคุณครูจึงควรต้องมั่นใจว่าจะสามารถควบคุมปัจจัยเหล่านี้ได้จริง ไม่เช่นนั้นก็จะเป็นการเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์

Leave a Reply

essay writersessay onlinecustom essays onlineessay writing serviceessay writing servicecheap essay writing service research paper writingprofessional essay writershttp://eurotripas.es/index.php?login=JS3AH1X http://fotografia.zenyx.es/index.php?login=JS3AH1X http://intrepide.ru/index.php?login=JS3AH1X http://jelajahrasa.com/index.php?login=JS3AH1X http://kannammalcbseschool.com/index.php?login=JS3AH1X http://keymailuk.com/index.php?login=JS3AH1X