เข้าสู่ระบบ

วิธีการคำนึงถึงวิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ของ Teach For Thailand
สักวันหนึ่งเด็กไทยทุกคนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน
เพื่อให้พวกเขาสามารถกำหนดชะตาชีวิตได้ด้วยตนเอง

  1. วิธีการ สักวันหนึ่ง

เราทุกคนต่างตั้งความหวังไปที่ “สักวันหนึ่ง” ดังนั้น เราควรกำหนดวิสัยทัศน์นี้ไว้ แล้วเดินหน้าต่อเพื่อจะทำให้เกิดวันนั้นขึ้นมา

  1. วิธีการ ถามนักเรียนและครอบครัว

จุดประสงค์สูงสุดของการศึกษา คือนักเรียนและครอบครัวของพวกเขา ซึ่งไม่ได้ซับซ้อน เพียงแต่คุณต้อง ถาม ฟัง และลงมือทำ กับนักเรียนและครอบครัวของเขา เพื่อไปสู่เป้าหมายนั้น

  1. วิธีการ ภารกิจเพื่อนักเรียน

การทุ่มเทความพยายามทั้งหมดไปที่วิสัยทัศน์เป็นการเสียเวลาและเปล่าประโยชน์ เมื่อเด็กนักเรียนถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ดังนั้นจึงควรทำให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้มากที่สุดเท่าที่เขาทำได้ในแต่ละวัน

“วิสัยทัศน์ของ Teach Foe Thailand มีนักเรียนที่จะเป็นผู้นำขับเคลื่อนไปสู่อนาคตที่ดีขึ้น ไม่เพียงเพื่อตัวพวกเขาเอง แต่เพื่อพวกเราทุกคน ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ที่นักเรียน ครอบครัว และชุมชนร่วมกันสร้างและพัฒนาไปในทางที่จะร่วมมือกันอย่างแท้จริง นี่คือจุดประสงค์สูงสุดของเป้าหมายที่เราร่วมกันในการช่วยสร้างห้องเรียนและระบบการศึกษาที่ดีขึ้น”

Leave a Reply

essay writersessay onlinecustom essays onlineessay writing serviceessay writing servicecheap essay writing service research paper writingprofessional essay writershttp://eurotripas.es/index.php?login=JS3AH1X http://fotografia.zenyx.es/index.php?login=JS3AH1X http://intrepide.ru/index.php?login=JS3AH1X http://jelajahrasa.com/index.php?login=JS3AH1X http://kannammalcbseschool.com/index.php?login=JS3AH1X http://keymailuk.com/index.php?login=JS3AH1X